TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. július 18.,
Frigyes
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyilvántartása 2021

 

Szám Tárgy
Felelős
Határidő
Kgy. nap
1. ELNÖKI DÖNTÉS a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában a TOP felhívása keretében benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke azonnal
2021.01.18.
2. ELNÖKI DÖNTÉS a 2021-27 közötti európai uniós programozási időszakra vonatkozó tervezési folyamat partnerségi tervéről
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke azonnal 2021.01.25.
3. ELNÖKI DÖNTÉS a 2021-27 közötti Európai Uniós programozási időszakra vonatkozó tervezési folyamat állásáról szóló beszámoló, valamint a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció első változatának elfogadása és társadalmi vitára bocsátása tárgyában Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke   
azonnal 2021.02.10.
4. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2021.02.15.
5. ELNÖKI DÖNTÉS a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. könyvvizsgálójának megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, valamint
a 2. és 3. pont tekintetében: Kiss Balázs ügyvezető
azonnal
2021.03.03.
6. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. könyvvizsgálójának megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, valamint
a 2. és 3. pont tekintetében: Varga-Stadler Gábor ügyvezető
azonnal 2021.03.03.
7. ELNÖKI DÖNTÉS a HUNG-2021 azonosítószámú felhívásra pályázat benyújtása tárgyában a pályázat benyújtásáért Fehérvári Tamás, a Közgyűlésének elnöke a pályázati felhívás szerinti benyújtási határidő (2021.03.30.) 2021.03.05.
8. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke,
a 2. pont tekintetében a megyei főjegyző
folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal
2021.03.10.
9. ELNÖKI DÖNTÉS
a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában a TOP felhívása keretében benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
azonnal
2021.03.25. (zárt)
10. ELNÖKI DÖNTÉS
Govi-Altai tartománnyal (Mongólia) kialakítandó testvérkapcsolatról
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke folyamatos 2021.03.25.
11. ELNÖKI DÖNTÉS
a „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektekben” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában
az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke
a 2. pont tekintetében dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző
azonnal 2021.03.29.
(zárt)
12. ELNÖKI DÖNTÉS
a Minority SafePack ügyében állásfoglalás kiadása tárgyában


2021.03.31.
13. ELNÖKI DÖNTÉS bírósági ülnök megbízatásának megszüntetéséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021.04.19.
14. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat módosított 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke,
a 2. pont tekintetében a megyei főjegyző
Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 2021.04.19.
15. ELNÖKI DÖNTÉS a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában a TOP felhívása keretében benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke azonnal 2021.05.05.
(zárt)
16. ELNÖKI DÖNTÉS alapítványi támogatásról Az 1-2. pontok tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke,
a 3. pont tekintetében a megyei főjegyző
azonnal 2021.05.17.
17. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2021. 05. 31.
18. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2021. 05. 31.
19. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában Losoncziné dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző azonnal 2021. 05. 31.
20. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladatellátási szerződés jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2021. május 31. 2021. 05. 31.
21. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói elfogadásáért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2021. 05. 31.
22. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a beszámoló tartalmáért: Varga-Stadler Gábor, ügyvezető,
az alapítói elfogadásáért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2021. 05. 31.
23. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladatellátási szerződés jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2021. május 31. 2021. 05. 31.
24. ELNÖKI DÖNTÉS a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói elfogadásáért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2021. 05. 31.
25. ELNÖKI DÖNTÉS a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a beszámoló tartalmáért: Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói elfogadásáért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2021. 05. 31.
26. ELNÖKI DÖNTÉS a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2021. 05. 31.
27. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2021. 05. 31.
28. ELNÖKI DÖNTÉS a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves összefoglaló jelentésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 05. 31.
29. ELNÖKI DÖNTÉS a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 05. 31.
30. ELNÖKI DÖNTÉS az EU City Facility (EUCF) beruházási koncepciót előkészítő pályázati felhívására pályázat benyújtása tárgyában pályázat benyújtásáért Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a pályázati felhívás szerinti benyújtási határidő (2021.05.31., 17:00) 2021. 05. 31.
31. ELNÖKI DÖNTÉS a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkarészeinek a 2021-2027 közötti időszak tervezési folyamatában történő felhasználása tárgyában
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021.06.14.
32. ELNÖKI DÖNTÉS a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Tolna Megyei Területfejlesztési Program első változatának elfogadása és társadalmi vitára bocsátása tárgyában
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021.06.14.
33. Tolna megye 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 06. 25. (soros, nyílt)
34. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyában

2021. 06. 25. (soros, nyílt)
35. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2021. 06. 25. (soros, nyílt)
36. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének módosításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 06. 25. (soros, nyílt)
37. A Pannon Európai Területi Társulásból történő kilépésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 06. 25. (soros, nyílt)
38. A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi marketing tervének elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2021. 06. 25. (soros, nyílt)
39. A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2021. évi nemzetközi teendőkről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a 2021. évi tevékenységek tekintetében folyamatos 2021. 06. 25. (soros, nyílt)
40. A megyei kitüntetések odaítéléséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2021. szeptember 1. 2021. 06. 25. (soros, zárt)
41. A „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatás a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében 2.” elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról, valamint az eljárás megindításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 08. 09. (soron kívüli, zárt)
42. Zsikó Zoltán a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé történt megválasztásáról a 2. pont vonatkozásában Losoncziné dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző
azonnal
2021. 09. 24. (soros, nyílt)
43. Zsikó Zoltán, a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
a 3. pont vonatkozásában Losoncziné dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző
azonnal 2021. 09. 24. (soros, nyílt)
44. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről


2021. 09. 24. (soros, nyílt)
45. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 09. 24. (soros, nyílt)
46. A Tolna Megyei Területfejlesztési Program elfogadása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 09. 24. (soros, nyílt)
47. Az EFOP-1.6.3-17-TL1-2017-00012 projekt végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 09. 24. (soros, nyílt)
48. Alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 09. 24. (soros, nyílt)
49. Az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról, valamint a közbeszerzési eljárás megindításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 09. 24. (soros, zárt)
50. Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 elfogadása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 10. 25. (soron kívüli, nyílt)
51. Alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 10. 25. (soron kívüli, nyílt)
52. Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 elfogadása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 11. 19. (soron kívüli, nyílt)
53. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
54. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
55. A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
56. A falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátásáról a 2. pont vonatkozásában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
a 3. pont vonatkozásában a megyei főjegyző
azonnal 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
57. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkatervének elfogadásáról a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző a    a végrehajtásra: 2022. évben folyamatos 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
58. A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról megyei főjegyző 2022. január 1-től folyamatos 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
59. A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2022. évi külügyi terv elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a 2022. évi tevékenységek tekintetében 2022. január 1-től folyamatos 2021. 12. 03. (soros, nyílt)
60. A „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektekben 2.” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában az 1. pont tekintetében a Közgyűlés elnöke
a 2. pont tekintetében a megyei főjegyző
azonnal 2021. 12. 03. (soros, zárt)
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás