TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. május 24.,
Eszter
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Foglalkoztatási  Partnerség  Tolna  megyében

Pályázat azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001

Pályázat címe: Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében

Kedvezményezett neve: Tolna Megyei Önkormányzat

Szerződött támogatási összeg: 1 232 641 926 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Paktum Iroda:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. (138-as iroda)
Paktumiroda vezető: Mosonyi Eszter
Ügyfélfogadás: 8.00 – 11.30 óra
Telefonszám: vezetékes: +36 74/505 600 - 403 mellék

Mosonyi Eszter mobil: +36 30/530 00 05

E-mail: paktumiroda@tolnamegye.hu

Dokumentumok
Rendezvények

A projekt tartalmának bemutatása:

A Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében című projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője a Tolna Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnerként bevonásra kerül a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. A projekt területi hatálya a megye egésze, beleértve Szekszárd Megyei Jogú Város területét is.

Tolna megye munkaerőpiaci helyzete az országos átlagnál kissé kedvezőtlenebb. A 15 - 64 éves lakosság körében mért 2021. évi átlagos adatokat tekintve a megyei szintű foglalkoztatási ráta 71,1%, a gazdasági aktivitási ráta pedig 73% volt; az előbbi 2, az utóbbi 3,2 százalékponttal volt alacsonyabb az országosnál. Fontos jellemző továbbá, hogy míg országosan 2021-ben 2010-hez képest 18%-kal volt magasabb a foglalkoztatottak száma, addig Tolna megyében a növekedés mértéke csak 6,7%-os volt.

A nyilvántartott álláskeresők 2021. évi átlagos száma Tolna megyében 6.657 fő volt, 15,6%-kal kevesebb az előző évinél, de 9,5%-kal több – a COVID járványhelyzettel nem érintett – 2019. évi adatnál. Az álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség 6,9%-át tették ki, ez 1,2%-ponttal alacsonyabb érték volt az előző évinél, az országos átlagot pedig 1,1%-ponttal haladta meg.

Tolna megyében 2021-re vonatkozóan a KSH 5.036 főben határozta meg a potenciális munkaerőtartalékba tartozók számát. Közülük 51,1% volt munkanélküli és 48,9% inaktív státuszú.

Jelen projekt célja Tolna megye foglalkoztatási és gazdasági helyzetének javítása, a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése.

Ennek érdekében a szakmai előkészítés során foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) kerül létrehozásra a foglalkoztatás, terület- és gazdaságfejlesztés területén releváns szereplők bevonásával.

Elkészül egy, a megye egészére vonatkozó, részletes, valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerőkeresletre kitérő helyzetelemzés. A térség munkaerő-piacának jellemzőit, a foglalkoztatási nehézségeket, a kritikus pontokat és a beavatkozási elképzeléseket bemutató helyzetelemzésből kiindulva részletes foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv és munkaprogram kerül kidolgozásra az együttműködésben résztvevő partnerek bevonásával. A stratégia készítése során kiemelt szerepet kap az állami foglalkoztatási szerv munkaügyi politikájával, lokális és átfogó programjaival történő összhang és szinergia megteremtése, valamint a járási szintű inaktivitás megvizsgálása.

Felmérésre kerülnek a munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő iránti igények, féléves megyei gazdasági és gyorsjelentések készülnek és kerülnek közzétételre a hatékonyabb program megvalósítás érdekében.

A Tolna Megyei Önkormányzat koordinálása mellett, külső szakértő közreműködésével megtörténik az inaktívak felkutatására, és elhelyezkedésüket támogató szolgáltatások nyújtására irányuló (foglalkoztatást elősegítő) tevékenységek megvalósítása a megyei arányt meghaladó inaktivitási rátájú járásokban.

A Kormányhivatal által végzett tevékenységként munkaerőpiaci programok kerülnek lebonyolításra, megvalósul a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész.

A célcsoport a szakpolitikai felelős szervezettel kötött együttműködési megállapodásban kerül lehatárolásra.

A célcsoport közvetlen támogatásához, a részükre nyújtandó foglalkoztatást elősegítő szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet 6 fő szakmai megvalósító bevonásával látja el a Kormányhivatal.

A Felhívás szerinti kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek az alábbiak szerint valósulnak meg:
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítással összefüggő feladatok ellátása az „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. pontja alapján, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az „Arculati Kézikönyv Plusz” c. dokumentum előírásainak figyelembevételével történik meg.

A projektmenedzsment feladatok ellátása érdekében a teljes projektidőszakban rendelkezésre áll 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető.

A paktumiroda működtetését 1 fő paktumiroda vezető, 1 fő paktumirodai munkatárs, továbbá 1 fő paktumirodai asszisztens foglalkoztatása biztosítja.

A Kormányhivatal által végzett szakmai megvalósítói tevékenység, a paktumirodai munkavégzés, valamint a menedzsment feladatok ellátása érdekében beszerzésre kerülnek a szükséges eszközök.

A projekt a megyében támogatott szociális célú városrehabilitációs projektekkel összhangban és együttműködésben valósul meg, segíti a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulását, a támogatások munkaerőpiaci hatásának erősítését.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás