TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. május 24.,
Eszter
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem

Pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002
Pályázat címe: Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem
Kedvezményezett neve: Tolna Megyei Önkormányzat
Szerződött támogatási összeg: 499.999.999  Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:

A Sió Projekt 4 ütemben, 4 projekten keresztül valósul meg a következő műszaki tartalommal:

Sió 1. ütem műszaki tartalma:

A projekt keretében kerül megépítésre a tervezett öt megálló (Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya) és a 12 db kiszálló, valamint Medinán egy foglalkoztató központ és tanösvény kerül kialakításra.

Sió 2. ütem műszaki tartalma:

A projekt műszaki tartalma Szekszárd MJV – Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengelytől egészen Sióagárd község – Harc község külterületi határ töltéskorona tengelyig tartó Sió töltésen megvalósuló kerékpárutat tartalmazza. Az érintett szakaszon egy kerékpáros pihenő is kialakításra kerül.

Sió 3. ütem műszaki tartalma:

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” projekt műszaki tartalmának része egyrészről egy Vízi Turisztikai Szolgáltató Központ kialakítása, valamint a projekt keretében létesítendő kerékpárút a Szekszárd külterület 01633/3 hrsz-en megvalósuló Vízi Turisztikai Szolgáltató Központtól a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvényig tart. Ez a kerékpárúti szakasz Sió csatorna és betorkolló Völgység patak jobb partján szintén a töltéskoronán végigvezetett kerékpárút lesz.

Sió 4. ütem műszaki tartalma:

A projekt a Szekszárd MJV- Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengely, mint egyik végpont és a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény koronatengely, mint másik végpont között létesítendő kerékpáros-gyalogos híd és kapcsolódó kerékpárúti szakaszt tartalmazza, valamint a projekt keretében valósul meg a Sió-mente kerékpárút hálózatból a Harc belterületi, a Harctól Simontornyáig a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút, valamint Simontornya belterületén megvalósítandó kerékpárút hálózati elemek egészen az Ozorai bekötőútig. Az érintett szakaszon két új kerékpáros pihenő is kialakításra kerül.

Jelen projekt tényleges műszaki tartalma tehát a következő:

A Szekszárd MJV- Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengely, mint egyik végpont és a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény koronatengely, mint másik végpont között létesítendő kerékpáros-gyalogos híd és kapcsolódó kerékpárúti szakasz, valamint a Sióagárd-Harc kerékpárút harci belterületi szakaszától egészen Simontornyáig jelen projektből valósulnak meg a kerékpárforgalmi létesítmények, amelyek így teljes hálózatba kapcsolják a korábbi fejlesztési elemeket. Az érintett szakaszon két új kerékpáros pihenő is kialakításra kerül.

A projekt célja: A fejlesztés eredményeképpen a Sión olyan a térségben egyedülálló vízi, bakancsos és kerékpáros útvonal létesül, ahol mind az útvonal adottságai (nem hullámzó, kis sodrású, nem mély felszíni víz), mind a már meglévő attrakciók összekötése is megvalósul (Ozorai, Simontornyai vár, Sióagárdi pincefalu, Gemenci erdő stb). A projekt segítségével megvalósul a korábbi Sió projektekkel létrehozott hálózati elemek teljes körű hálózatba kapcsolása, elkészül a teljes szakasz, a Balaton –Duna összekötése lényegében megvalósul. A projekt szakmai műszaki tartalma alapvetően kerékpár turisztikai fejlesztés, egy új komplex vízi, kerékpáros és bakancsos túra útvonal kialakítása. A teljes nyilvánosság érvényesül, és több TDM is az attrakció piacra viteléért fog tevékenykedni. A pályázati kiírás feltételeinek teljesülése: A 270 napos nyitva tartás biztosítható. A turisták várhatóan nagyobb számban érkeznek (csoportosan) és hosszabb ideig tartózkodnak a vízi és bakancsos turizmus „tempójából” fakadóan. Ugyanezen oknál fogva 10-15 km-ként megállnak és igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat (költenek). Így a fejlesztés közvetlen és közvetetten is új munkahelyeket teremthet. A fejlesztés valós turisztikai vonzerővel rendelkezik a kedvező adottságok miatt, a jelenlegi fejlesztés nélkül is alkalmanként használják a Siót a vízi, bakancsos és kerékpáros túrázók. Szálláshely az útvonal mentén több is rendelkezésre áll különböző színvonalon, de a tervezett projekt hatására több fejlesztés is várható. Több irányból megközelíthető a túraútvonal vonattal, busszal és kerékpárral is.  A szakmai háttérszervezetek, felkészült szakemberekkel (menedzsment, üzemeltető, TDM) rendelkezésre állnak. Műszaki tervezés előrehaladott, a projekt költségvetése reális a műszaki tervekkel összhangban van. Az Önkormányzatok, illetve a Magyar Állam (Kezelő KDtVizig) tulajdonában, kezelésében vannak a fejlesztéssel érintett területek. Utóbbival több egyeztetés történt és a tervezett fejlesztésekhez hozzájárult a KDtVizig. A projekt konzorciumban valósul meg, ahol a Tolna Megyei Önkormányzat a konzorcium vezetője. A fejlesztés több vonzerőt is összeköt (Ozorai vár, Simontornyai vár, Sióagárdi pincefalu, Gemenci erdő stb) A fejlesztés csatlakozik a Duna menti korábbi projektekhez: Duna töltés megerősítés - Eurovelo 6 kerékpárút, Sió zsilip teljes rekonstrukciója. A projektet erősíti a Forster központ által üzemeltetett és közelmúltban a Nemzeti Kastélyprogramban megvalósult Ozorai fejlesztés. Hasonló projekt a régióban nincs, az országban is csak néhány helyen- más adottságokkal. A projekt megvalósulásának egyik része a Tamási járás, ahol a települések a szabad vállalkozási zónába tartoznak. A Szekszárdi járás települései is támogatják a fejlesztés megvalósulását. Vállalkozóként a Harci Diófa csárda kíván a vendéglátás üzemeltetésében részt venni. Több TDM és a térségi TDM is érintett a Sió mentén. Ilyen jellegű vízi attrakció (közel 100 km) vízen a térségben is egyedülálló, mind az útvonal adottságai (nem hullámzó, kis sodrású, nem mély), mind az attrakciók összekötése tekintetében (Ozorai, Simontornyai vár, Gemenc) A fejlesztés hatására közvetve a vállalkozói aktivitás is várhatóan fokozódni fog az érintett településeken (helyi termékek értékesítése; kerékpár javítás, kölcsönzés, megőrzés és egyéb szolgáltatások) Várhatóan növekszik a kihasználtsága és bővítésre is kerülnek majd a kisebb települések szálláshelyei is a fejlesztés hatására és ezáltal nő a vendégéjszaka szám is a térségben. A fejlesztés a TMTK horizontális célját teljesíti, együttműködésre épül, környezettudatos és fenntartható, munkahelyteremtést eredményez, családbarát, helyi erőforrásokon alapszik, vállalkozás barát és innovatív. A fejlesztés illeszkedik a TMTK gazdaságfejlesztési céljaihoz, a megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és az épített környezetnek szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása is megvalósul. A projekt illeszkedik a TMTK vidékfejlesztési céljaihoz, a vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének erősítésén keresztül A tervezett beruházás illeszkedik a TMTK területfejlesztési céljaihoz is.

A projektmenedzsment feladatokat belső munkaerővel Tolna Megye Önkormányzati Hivatala látja el.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás