TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. július 18.,
Frigyes
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések

Pályázat azonosítószáma: EFOP-1.6.3-17-2017-00012

Pályázat címe: Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan

Kedvezményezett neve: Tolna Megyei Önkormányzat

Támogatási összeg: 65 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat jelen projekt keretében megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Ennek érdekében a projekt során az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

1. 1 fő felzárkózási munkatárs alkalmazása a megyei önkormányzat szervezetében aki

a) a megyéhez tartozó önkormányzatok szolgáltatási hiányait feltérképezi (a HEP-ek és a Járási Esélyteremtő Programtervek (ahol releváns) alapján);

b) valamennyi, a megyében működő önkormányzattal folyamatosan együttműködik, kapcsolatot tart fenn, valamint a Megyei Felzárkózási Fórum által javasolt fejlesztési irányokat, ajánlásokat megfogalmazza a helyi önkormányzatok felé a különféle esélyteremtő és felzárkózási intézkedések terveit kidolgozza, különös tekintettel a szolgáltatáshiányok feltérképezésére.

c) megyei szintű együttműködéseket generál, valamint ezek kiterjeszti, az együttműködő partnerek munkáját összehangolja,

d) „HEP önkormányzati referens képzés”-t elvégzi

e) részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózásért felelős háttérintézménye szervezésében évente 2 alkalommal megvalósuló szakmai napokon

2. Szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzés/tréningek a Tolna Megyei Önkormányzat, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai számára minimálisan 10 főrészére

3. Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése:

a) megyei szolgáltatási utak feltérképezése: a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira (Szolgáltatási Út Térkép, valamint Megyei Esélyteremtő Paktum).

b) Hátrányos helyzetű célcsoportonként 3 havonta ülés szervezése, amelyek a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködési lehetőségeket feltérképezik, feltárják és megoldási javaslatokat fogalmaznak meg a Fórum számára.

4. A megyei szintű beavatkozások összehangolása érdekében a projekt eredményeinek beépítése a megyei fejlesztéspolitikai dokumentumokba (megyei fejlesztési tervek, tankerületi és megyei köznevelési esélyegyenlőségi intézkedési tervek, ITS-ek), szabályozásokba.

5. Társadalmi felzárkózást célzó koordináció: az MNTFS célcsoportjait is érintő, a megyében megvalósuló fejlesztések számbavétele, kapcsolatfelvétel a projektekkel a felzárkózási szempontok érvényesítése érdekében, nyomon követés, a projektek összehangolásának segítése. Továbbá a 3 évente felülvizsgált Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia intézkedési tervek megyei szintű megvalósítása érdekében javaslattétel megfogalmazása a megye közgyűlése felé.

6. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat, mely évente minimálisan 4 rendezvényből áll, melyek a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódóan kerülnek megszervezésre

A szakmai tevékenységen túl mindenképpen szükséges ennek kiszolgálását, létrejöttét lehetővé tevő tevékenységek elvégzése is a projekt kapcsán. Ilyen feladat a projekt szakszerű alapos előkészítése, a projektmenedzsment felépítése, működtetése, a projekt létezéséről, aktuális állapotáról, eredményeiről a tájékoztatás, nyilvánosságbiztosítása, valamint a felhívás szerinti horizontális követelményeknek való megfelelés.

A projekt megvalósítása során a működtetés feltételeit biztosító eszközök beszerzése is megvalósul.

A szakmai megvalósításban 1 fő heti 40 órában foglalkoztatott felzárkózási munkatárs, 1 fő heti 40 órában foglalkoztatott instruktor, valamint a projektmenedzsmentben 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektmenedzser kerülnek alkalmazásra, akik heti 10 órában látják el feladataikat.

A projekt előkészítése és megvalósítása során a Tolna Megyei Önkormányzat szakmai együttműködő partnere a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége.

Projekt időtartama: 2018.01.01-2020.12.31.

 

_

szocialis_alap

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás