TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. április 18.,
Andrea
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyilvántartása 2020

Szám Tárgy Felelős Határidő Kgy. nap
1. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2020. 02. 14. (soros, nyílt)
2. A Tolna megyei Integrált Területi Program 6. számú módosításának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a Pénzügyminisztérium részére 2020.02.14-ig megküldeni 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
3. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2020. február 29.,
a 4. pont esetében 2020. február 20.
2020. 02. 14. (soros, nyílt)
4. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2020. február 29.,
a 4. pont esetében 2020. február 20.
2020. 02. 14. (soros, nyílt)
5. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző azonnal 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
6. A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
7. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2020. február 21. 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
8. A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
9. A Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2020. február 21. 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
10. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
11. A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
12. A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
13. A Tolna Megyei Önkormányzat 2020-2025. időszakra vonatkozó marketing stratégiájának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
14. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról. megyei főjegyző folyamatos 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
15. Alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 02. 14. (soros, nyílt)
16. a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében a megyei főjegyző Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 2020. 02. 26. (soron kívüli, nyílt)
17. a „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során alkalmazandó Egyedi Eljárásrend elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2020.03.31. 2020. 02. 26. (soron kívüli, nyílt)
18. a Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2020. 02. 26. (soron kívüli, nyílt)
19. Paks II. projekt aktuális ügyeiről szóló tájékoztató elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
20. Tolna megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
21. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2020. 06. 26. (soros, nyílt)
22. a Közgyűlés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága új tagjának megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
23. a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal és folyamatos 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
24. pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2020. július 31. 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
25. a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves összefoglaló jelentésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
26. a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a beszámoló tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
27. a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a beszámoló tartalmáért: Kiss Balázs, ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
28. a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
29. a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalója részére további cafeteria juttatás megállapításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
30. a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról a 2. pont tekintetében Varga-Stadler Gábor ügyvezető értelemszerűen 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
31. a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
32. a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról a 2. pont tekintetében Kiss Balázs ügyvezető értelemszerűen 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
33. a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. FRiDGE Interreg Europe (PGI05831) projektre vonatkozó hitelfelvételének elfogadásáról az előterjesztés tartalmáért, Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
értelemszerűen 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
34. a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. DanuP-2-Gas Danube Transnational Programme (DTP745) projektre vonatkozó hitelfelvételének elfogadásáról az előterjesztés tartalmáért, Kiss Balázs ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
értelemszerűen 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
35. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
36. a 2020. évi marketing terv elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
37. az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, valamint a 3. pont vonatkozásában dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
38. a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
39. a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetése tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2020. június 30. 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
40. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
41. a Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, valamint a 2. pont vonatkozásában dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző azonnal 2020. 06. 26. (soros, nyílt)
42. a megyei kitüntetések odaítéléséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2020. szeptember 1. 2020. 06. 26. (soros, zárt)
43. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2020. 09. 25. (soros, nyílt)
44. a Tolna Megyei Önkormányzat módosított 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke,
a 2. pont tekintetében dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző
Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 2020. 09. 25. (soros, nyílt)
45. a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 09. 25. (soros, nyílt)
46. a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról szóló tájékoztató elfogadásáról Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 09. 25. (soros, nyílt)
47. Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló együttműködési megállapodás megkötése tárgyában Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2020. 09. 25. (soros, nyílt)
48. bírósági ülnökök megbízatásának megszüntetéséről Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 09. 25. (soros, nyílt)
49.
Tolna megye területrendezési terve megyei szabályozási ajánlásairól
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2020. 10. 29. (soron kívüli, nyílt)
50. a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Tolna megyei végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 10. 29. (soron kívüli, nyílt)
51. a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Tolna megyei végrehajtásához kapcsolódó intézkedések elfogadása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2020. 10. 29. (soron kívüli, nyílt)
52. Fehérvári Tamás közgyűlési elnök részére történő jutalom megállapítása tárgyában a Közgyűlés, a 3. pont vonatkozásában dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző 2020. november 10. 2020. 10. 29. (soron kívüli, nyílt)
53. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 10. 29. (soron kívüli, nyílt)
54. a „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról, valamint az eljárás megindításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2020. 10. 29. (soron kívüli, zárt)
55.
ELNÖKI DÖNTÉS
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi munkatervének elfogadásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző
a végrehajtásra: 2021. évben folyamatos

2020.12.14.

 

56.
ELNÖKI DÖNTÉS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző
2021. január 1-től folyamatos
2020.12.14.
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás