TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. április 18.,
Andrea
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyivántartása 2017

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

1.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

2.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

az 1-2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2017. február 15.

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

3.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

az 1-2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2017. február 15.

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

azonnal

 

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

5.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról.

az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

6.

A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

7.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2017. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

a szerződés aláírására 2017. február 28.

 

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

8.

A 2017. évi marketing terv elfogadásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

9.

A közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

azonnal

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

10.

Ribányi József, a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

azonnal

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

11.

Kapitány Zsolt, a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

azonnal

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

12.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

folyamatos

2017. 02. 10. (soros, nyílt)

13.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2017. március 1.

2017. 02. 10. (soros, zárt)

14.

A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2017. 04. 21. (soron kívüli, zárt)

15.

A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2017. 04. 21. (soron kívüli, zárt)

16.

A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2017. 04. 21. (soron kívüli, zárt)

17.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével munkaszerződés megkötéséről

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2017. 04. 21. (soron kívüli, zárt)

18.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

2017. 05. 26. (soros, nyílt)

19.

Tolna megye 2016. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2017. 05. 26. (soros, nyílt)

20.

Pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

 

2017. 05. 26. (soros, nyílt)

21. a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 05. 26. (soros, nyílt)
22. a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról a beszámoló és az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 05. 26. (soros, nyílt)
23. „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című KEHOP-pályázat végrehajtásáról szóló tájékoztatóról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 05. 26. (soros, nyílt)
24. „Együttműködési megállapodás a megye, valamint a megyei jogú város között Turisztikai szolgáltató központ tervezéséről és megvalósításáról” című együttműködési megállapodás aláírásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával TOP-1.2.1-16 és TOP-6.1.4-16 konstrukciókra benyújtott projektek összehangolásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2017.05.31. 2017. 05. 26. (soros, nyílt)
25. a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a kilépési nyilatkozat megküldésére: 2017. május 31. 2017. 05. 26. (soros, nyílt)
26. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 05. 26. (soros, zárt)
27. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 05. 26. (soros, zárt)
28. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 05. 26. (soros, zárt)
29.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről


2017.06.30. (soros, nyílt)
30.
a megyei rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezéséről
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.06.30. (soros, nyílt)
31. Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2017.06.30. (soros, nyílt)
32. dr. Perlaki László Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tagjává történő megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2017.06.30. (soros, nyílt)
33. Solymár Ákos Zoltán bizottsági tagságáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2017.06.30. (soros, nyílt)
34. Kerecsényi Márton Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2017.06.30. (soros, nyílt)
35. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.06.30. (soros, nyílt)
36. a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásának állásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.06.30. (soros, nyílt)
37. a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztés végrehajtásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.06.30. (soros, nyílt)
38. a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2017. július 15. 2017.06.30. (soros, nyílt)
39. a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2017. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2017. július 15. 2017.06.30. (soros, nyílt)
40. a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2017.06.30. (soros, nyílt)
41. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.06.30. (soros, nyílt)
42. a megyei kitüntetések odaítéléséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2017. szeptember 1. 2017.06.30. (soros, zárt)
43. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 07. 17. (soron kívüli, zárt)
44. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 07. 17. (soron kívüli, zárt)
45. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017. 07. 17. (soron kívüli, zárt)
46. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2017.10.27. (soros, nyílt)
47. az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezése tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2017. október 27. 2017.10.27. (soros, nyílt)
48. a Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú módosításának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 1.) az NGM részére 2017.10. 30-ig elküldeni 2017.10.27. (soros, nyílt)
49. a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.10.27. (soros, nyílt)
50. az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázatról szóló tájékoztató tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint 2017.10.27. (soros, nyílt)
51. a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú pályázat végrehajtásáról, valamint a Tolna Megyei Klímastratégia véleményezéséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.10.27. (soros, nyílt)
52. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.10.27. (soros, nyílt)
53. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.10.27. (soros, nyílt)
54. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.10.27. (soros, zárt)
55. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.10.27. (soros, zárt)
56. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2017.12.11. (soros, nyílt)
57. a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2017. 01-10. havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában 2017.12.11. (soros, nyílt)
58. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.12.11. (soros, nyílt)
59. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.12.11. (soros, nyílt)
60. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi munkatervének elfogadásáról elfogadásáról    az elfogadásra: azonnal; a végrehajtásra: 2018. évben folyamatos Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 2017.12.11. (soros, nyílt)
61. a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 2018. január 1-jétől folyamatos 2017.12.11. (soros, nyílt)
62. a megyei főépítész tájékoztatójáról Sulyok Balázs azonnal 2017.12.11. (soros, nyílt)
63. a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2018. évi nemzetközi teendőkről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
(a 2018. évi feladatok vonatkozásában).
a 2018. évi tevékenységek tekintetében
folyamatos
2017.12.11. (soros, nyílt)
64. a Hargita megyével kialakítandó testvérkapcsolatról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. pont vonatkozásában folyamatos,
a 2. pont vonatkozásában 2018. évben folyamatos,
a 3. pont vonatkozásában 2017. december 15.
2017.12.11. (soros, nyílt)
65. a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáró a 2. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
a 3. pont tekintetében Bán Róbert, ügyvezető
azonnal 2017.12.11. (soros, nyílt)
66. a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról a 2. pont tekintetében Bán Róbert, ügyvezető azonnal 2017.12.11. (soros, nyílt)
67. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.12.11. (soros, zárt)
68. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2017.12.11. (soros, zárt)
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás