TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. április 18.,
Andrea
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

2023 Bírósági ülnökválasztás

HIRDETMÉNY

Bírósági ülnökök 2023. évi soron kívüli megválasztásárólAz Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének előterjesztésére a köztársasági elnök a 174/2023. (VIII.24.) KE határozatával, a 2023. évi soron kívüli bírósági ülnökválasztást 2023. szeptember 1. és 2023. november 30. napja közötti időpontra tűzte ki.

A bírósági ülnököket a vármegyei önkormányzat képviselő-testülete és a területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg az OBH elnöke 76.SZ/2023.(VIII.11.) OBHE határozatában megállapított létszámban.

Fentiek alapján a Szekszárdi Törvényszékre, mint munkaügyi perben eljáró bíróságra 8 fő ülnök, és mint a fiatalkorú büntető ügyeiben eljáró bíróságra 3 fő pedagógus ülnök kerül megválasztásra.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg.

Jelölés:

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. 
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság – esetünkben a Szekszárdi Törvényszék –

  • pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  • nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek

jelölik.

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság – esetünkben a Szekszárdi Törvényszék – ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, az erről szóló elfogadó nyilatkozatot csatolni kell a jelöléshez. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. A jelöltnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. Amennyiben a jelölt a fenti igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat nyomtatványa, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági Osztályán (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 119. sz. iroda) munkaidőben átvehető, továbbá letölthető a www.tolnamegye.hu honlapról.

A jelölés, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, továbbá a büntetlen előéletet, valamint a közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági és Osztályán (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., I. emelet 119. sz. iroda) nyújtható be személyesen, vagy postai úton úgy, hogy az 2023. október 16. napjáig megérkezzen. (További tájékoztatás érdekében érdeklődni a 74/505-604 telefonszámon lehet.)


A hirdetményhez csatolt, letölthető nyomtatványok:
- Tájékoztató a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről
- Jelölés nyomtatvány – fiatalkorúak bírósága
- Jelölés nyomtatvány – munkaügyi bíróság
- Jelölést elfogadó nyilatkozat nyomtatvány

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás