TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. április 18.,
Andrea
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

2019 Bírósági ülnökválasztás

HIRDETMÉNY

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL


A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság - esetünkben a Szekszárdi Törvényszék, Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - pártok kivételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság - esetünkben a Szekszárdi Törvényszék - pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság - esetünkben a Szekszárdi Törvényszék - nem pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság - esetünkben a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök jelöléséhez csatolni kell az elfogadó nyilatkozatot is, valamint a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét a jelentkező elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Be. 680. § (5) bekezdésének értelmében a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

A 2015-ben megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése szerint az új ülnökválasztásától számított 30 nap elteltéve l jár le.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a következő négy évre ismét bírósági ülnököket választ az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott létszámban.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint választhat ülnököket:

Fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő
pedagógus és nem pedagógus Törvényszéki ülnök
9 fő
Közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnök 14 fő
Összesen: 23 fő


Jelentkezési határidő: 2019. április 5.

A jelentkezést a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Főj egyzői Titkárságán (119-es iroda) lehet a fenti határidőig személyesen leadni vagy postán megküldeni. (postacím: Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.).

Az ülnököket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. áprilisi soron kívüli ülésén választja meg.

Tájékoztatjuk az állampolgárokat, hogy a törvényszékre, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíráságra bírósági ülnököket választ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, továbbá a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat is.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat i Hivatal Főjegyzői Titkárságán vagy a www.tolnamegye.hu honlapon beszerezhetők, megtekinthetők és letölthetők. Érdeklődni a 74/505-606-os telefonszámon (dr. Ritter Beáta) is lehet.

Jelen hirdetményhez csatolt és letölthető nyomtatványok:
- Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Szekszárd, 2019. március 13.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás