TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. június 20.,
Rafael
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Pénzügyi Osztály

Költségvetési, pénzügyi feladatok:

 • A Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
 • A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke, a megyei főjegyző, a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei pénzügyi tárgyú döntésinek információ szolgáltatással történő segítése, a vezetők tájékoztatása a szervezet pénzügyi helyzetéről.
 • A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése, a költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása, egyeztetési feladatok előkészítése, megszervezése, információ gyűjtése.
 • A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának, költségvetésének előkészítése.
 • A Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetésének elkészítése.
 • A költségvetéssel összefüggő információ szolgáltatási kötelezettség megszervezése, az adatok ellenőrzése, feldolgozása, összesítése, az adatszolgáltatás teljesítése.
 • A költségvetési rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.
 • A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés módosításának előkészítése.
 • Az előirányzatok változásának nyilvántartása.
 • Egyéb pénzügyi kihatással járó rendelet tervezetek előkészítése.
 • A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok operatív gazdálkodási feladatainak ellátása.
 • A Megyei Önkormányzat, a Hivatal, a területi önkormányzatok bankszámláinak kezelése, a bevételek beszedése, a kiadások pénzügyi teljesítése, a négy szervezet elkülönített pénztárának vezetése.
 • A Tolna Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok elkülönített gazdálkodásával és információ-szolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok kötelezettségvállalásainak figyelemmel kísérése, elkülönített nyilvántartása, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése.
 • Az érvényesítési feladatok ellátása.
 • A számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetése a Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok részére.
 • Az Önkormányzat, a Hivatal és területi nemzetiségi önkormányzatok adózással kapcsolatos feladatainak ellátása.
 • A központosított illetmény számfejtési rendszeren belül - Önkormányzat, a Hivatal és területi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában - a kifizetőre háruló feladatok ellátása.
 • Az illetmény, munkabér, rendszeres tiszteletdíj kivételével a személyi juttatások számfejtése, a havi jelentések elkészítése.
 • A személyi juttatások kifizetése, a nem pénzbeli juttatások átadása, a cafetéria juttatással összefüggő feladatok végrehajtása.
 • A költségvetési rendelet végrehajtásával összefüggő pénzügyi feladatok ellátása.
 • A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetségi önkormányzatok elkülönített éves költségvetési beszámolójának elkészítése, a mérlegvalódiság biztosítása, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 • A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok időközi költségvetési jelentésének elkészítése.
 • A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok időközi mérlegjelentésének elkészítése.
 • A céljelleggel biztosított támogatások felhasználásáról a pénzügyi elszámolások, beszámolók elkészítése.
 • Egyéb információ és statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
 • A hitel felvételek előkészítése.
 • Testületi döntések előkészítéséhez szükséges összesítő, elemző, értékelő anyagok, előterjesztések elkészítése.
 • A pénzügyi kihatással járó, költségvetést érintő előterjesztések, kötelezettség-vállalások előzetes véleményezése.
 • A Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetének felmérése, figyelemmel kísérése.
 • Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése.
 • Pályázati anyagok, szakmai koncepciók előkészítése.
 • A beruházások, rekonstrukciók, felújítások koordinálása, valamint pénzügyi lebonyolítása a Jogi és Titkársági Osztállyal és a Terület- és Vidékfejlesztési Osztállyal együttműködve.
 • Kijelölés esetén közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában.
 • Közreműködés a Megyei Önkormányzat és a Hivatal beszerzéseivel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában (műszaki leírás elkészítése).
 • Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása az Önkormányzat saját projektjei vonatkozásában. (A települési önkormányzatok projektjei kapcsán az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatok ellátása.)
 • Beruházás-statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
 • Az ingatlan vagyon kataszter folyamatos vezetése, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 • Az ingó és ingatlan vagyon analitikus nyilvántartása.
 • Vagyonleltár elkészítése, leltározási feladat végrehajtása.
 • Az éves zárszámadáshoz a vagyonkimutatás elkészítése.
 • Az önkormányzati ingatlan vagyonnal összefüggő szerződések nyilvántartása, pénzügyi szempontból történő véleményezése.
 • A vagyongazdálkodást érintő rendelet-tervezetek előkészítése.
 • Az önkormányzati vagyont érintő testületi előterjesztések előkészítése, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása.
 • A munkáltatói lakásépítés és lakásvásárlás támogatásából fennálló szerződéses állomány kezelése, a kölcsönökkel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
 • Kijelölés alapján közreműködés európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek előkészítésében és pénzügyi lebonyolításában.
 • A törzskönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatok teljesítése.
 • Kijelölés alapján a választásokkal összefüggő pénzügyi feladatok végrehajtása.
 • Meghatározott, a működéssel összefüggő feladatok ellátása.
 • A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.


Az Osztály egyéb, általános feladatai:

 • Statisztikai adatszolgáltatás, feldolgozás, informatikai bázis működtetése.
 • A területfejlesztéssel, koncepciókkal, programokkal, megyei pályázatokkal kapcsolatos javaslatok, tervezetek véleményezése, közreműködés a döntés előkészítő munkában.
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás