TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. június 20.,
Rafael
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Jogi és Titkársági Osztály

Jogi és szervezési feladatok:

 • A Közgyűlés üléseinek előkészítése, adminisztrációja, rendeletek és határozatok nyilvántartása.
 • A Közgyűlés és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése.
 • Rendelet-tervezetek előkészítése, rendeletek időszerűségének és hatályosulásának figyelemmel kísérése.
 • Szabályzatok és munkáltatói utasítások előkészítése, időszerűségének és hatályosulásának figyelemmel kísérése.
 • A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
 • Együttműködési megállapodások, társulások kialakításának előkészítése.
 • Eseti önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása.
 • Hivatali értekezletek adminisztrációjának ellátása.
 • Országgyűlési, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, európai parlamenti választások szervezése.
 • Országos és megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása.
 • Megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó választással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A megyei önkormányzat és a Hivatal szerződéseinek előkészítése, azok nyilvántartásának vezetése.
 • Jogi képviselet ellátása.
 • Jogszabály-tervezetek véleményezésének koordinálása.
 • A bírósági ülnökválasztások előkészítése.
 • Jogi segítségnyújtás a Közgyűlés tagjai részére.
 • A megyei címer, zászló használatával kapcsolatos engedélyezés előkészítése.
 • A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.
 • A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
 • A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
 • A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok munkájának segítése.
 • Közreműködés a megyei önkormányzat rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal beszerzési eljárásainak lebonyolítása, éves beszerzési ütemterv elkészítése.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása, éves közbeszerzési terv elkészítése, valamint az elektronikus közbeszerzési informatikai rendszerek kezelése.
 • Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása az Önkormányzat saját projektjei vonatkozásában. (A települési önkormányzatok projektjei kapcsán az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatok ellátása.).
 • A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács munkájának segítése, titkársági feladatok ellátása.


Titkársági feladatok:

 • A Közgyűlés tisztségviselői, valamint a megyei főjegyző tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
 • A tisztségviselőkkel, a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti munka.
 • Köztisztviselői, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.
 • A gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak megfelelő biztosítása a tisztségviselők, a főjegyző, valamint a hivatali köztisztviselők munkavégzéséhez.
 • Hivatali értekezletek szervezése.
 • A Hivatal tűz-, munka-, és balesetvédelmi feladatellátásának koordinálása.
 • Az önkormányzati informatikai feladatok ellátása, gondoskodás a számítógépek és számítógép-hálózatok üzemeltetéséről, karbantartásáról, a hardver- és szoftverfejlesztésekről és azok megfelelő működtetéséről.
 • Az internet-szolgáltatások és on-line adattartalmak elérésének biztosítása a jogosultak részére.
 • Az elektronikus információszabadságból és a közzétételi kötelezettségekből eredő informatikai feladatok ellátása.
 • Az önkormányzati támogatások közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Az önkormányzatok és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A nagysebességű, költséghatékony kormányzati adathálózat elérhetőségének biztosításával összefüggő műszaki és informatikai feladatok elvégzése.
 • A magyar minisztériumok és a közigazgatás intézményei, az állampolgárok közötti elektronikus kapcsolat, az elektronikus úton történő ügyintézés és tájékozódás körének bővítése.
 • A Képviselői Információs Rendszer és a Megyei Közgyűlés szavazatszámláló rendszere kezelésével, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
 • Közreműködés a választásokhoz, népszavazásokhoz kapcsolódó informatikai feladatok ellátásában.
 • Önkormányzati honlap működtetése.


Civil kapcsolati és értéktári feladatok:

 • A megyében élő nemzetiségek helyzetének figyelemmel kísérése.
 • Kapcsolattartás a nemzetiségek országos, megyei szervezeteivel.
 • Kapcsolattartás társadalmi (civil) szervezetekkel.
 • A civil társadalmi szervezetektől érkező támogatási kérelmek döntésre való előkészítése.
 • Megyei kitüntető díjak odaítélésének előkészítésével kapcsolatos feladatok végzése.
 • Közreműködés a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok ellátásában.
 • Kapcsolattartás a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel, segítségnyújtás az érdekvédelmi feladatok ellátásához.
 • A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
 • A megyében működő helyi értéktár bizottságok munkájához szakmai segítségnyújtás.


Integrációs, külkapcsolati feladatok:

 • Az EU regionális szervezeteiben való önkormányzati tagság esetén a kapcsolódó feladatok ellátása, a kölcsönös előnyök hasznosítása.
 • A Megyei Közgyűlés által elfogadott külkapcsolati terv alapján a partnerkapcsolatokat érintő feladatok végrehajtása.
 • A partnerkapcsolatok írásbeli dokumentációja, telefonon történő ügyintézése.
 • A Közgyűlés tisztségviselői hivatali útjainak előkészítése, bonyolítása.
 • A külföldi delegációk fogadásának előkészítése, bonyolítása.
 • Kapcsolattartás nagykövetségekkel, különös tekintettel a partnermegyék nagykövetségeivel.
 • Kapcsolattartás más európai uniós információszolgáltatást végző intézményekkel, hálózat építés.
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás