TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. augusztus 12.,
Klára
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A közgyűlés elnökének általános feladatai

44. A Közgyűlés elnöke

62. §

(1)    A Közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A Közgyűlés állapítja meg illetményét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19.§. b.) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a Jogi és Ügyrendi Bizottság lát el.

(2)    A Közgyűlés elnökének megbízatása az új elnök megválasztásáig tart, foglalkoztatási jogviszonya az új elnök megválasztásával szűnik meg.

(3)    A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés első számú vezetője, aki felelős az önkormányzat működéséért.

(4)    A Közgyűlés elnöke külön utasításban határozza meg, hogy tartós távolléte esetén az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési feladatokat. Átmeneti távolléte esetén pedig külön intézkedik helyettesítéséről.

63. §

(1)    A Közgyűlés elnökének általános feladatkörei a következők:


a.)    a Közgyűlés működésével összefüggő feladatok,
b.)    a bizottságok működésével összefüggő feladatok,
c.)    a Közgyűlés együttműködési kapcsolataival összefüggő feladatok,
d.)    az önkormányzati hivatallal összefüggő jogosítványok,
e.)     a külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása.

(2)    A Közgyűlés elnökének részletes feladat- és hatáskörét – az átruházott hatáskört is – a 7. melléklet tartalmazza.

(3)    Amennyiben a Közgyűlés – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a Közgyűlés elnöke a számára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott forrásfelhasználás mértékéig terjedően – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – döntést hozhat.

(4)    A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő mindazon önkormányzati ügyekben, melyekre  vonatkozóan jogszabály, bíróság , államigazgatási szerv vagy más hatóság határidő tűzésével kötelezi, illetőleg azon önkormányzati ügykörökben, melyben a késedelem érdeksérelemmel vagy érdekmúlással jár, feltéve, hogy a döntés az önkormányzat érdekeit nem sérti.


(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás