TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 25.,
Pál
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyivántartása 2015

 

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

1.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.2015. 02. 20. (soros, nyílt)

2.

A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. pontra)

azonnal

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

3.

A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. pontra)

azonnal

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

4.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (az 1. és 3. pont tekintetében).

azonnal

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

5.

Ülnöki megbízatás megszűnésének megállapításáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

6.

A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

a 3., 4. és 6. pont esetében 2014. február 28.

az 1. ,2. és 5. pont esetében folyamatos.

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

7.

A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról.

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

folyamatos

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

8.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről.

az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

9.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2015. évi nemzetközi teendőkről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,

Megyei Főjegyző (a 2015. évi feladatok vonatkozásában).

folyamatos

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

10.

Alapítványi támogatásokról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2015. 02. 20. (soros, nyílt)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

11.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

12.

Tolna megye 2014. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról.

 

 

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

13.

A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyába.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)

azonnal

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

14.

A Tolna Megyei Önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására.

az 1-3. pontok esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,

a 4. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző.

az 1-2. pontok esetében a közbeszerzési tervben foglaltak szerint

a 3-4. pont tekintetében azonnal

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

15.

Önkormányzati nonprofit kft. létrehozásának előkészítéséről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. június 30.

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

16.

A Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatának tárgyában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

17.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről.

 

 

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

18.

A „Beszédes józsef 2020” - Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gazdasági programjának (2014-2020) elfogadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal és folyamatos

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

19.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

folyamatos

2015. 04. 30. (soros, nyílt)

20.

Bírósági ülnökök megválasztásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2015. 04. 30. (soros, zárt)

 

21.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

22.

Az önkormányzati nonprofit kft. (Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) megalapításáról és alapító okiratának elfogadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. augusztus 31.

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

23.

Tolna megye (Magyarország) és Voronyezs megye (Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési megállapodás megkötése tárgyában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. december 31.

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

24.

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

25.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. július 15.

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

26.

Az Integrált Területfejlesztési Stratégiák tárgyában.

 

 

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

27.

A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

28.

Pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. szeptember 30.

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

29.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kezdeményezése a Deutsche Bühne Ungarn ingatlan vagyonának ingyenes átadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

- a 1. 2. és 3. pontok tekintetében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jóváhagyását követő 15 napon belül;

- a 4. pont tekintetében azonnal

2015. 06. 26. (soros, nyílt)

30.

A megyei kitüntetetések odaítéléséről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. szeptember 1.

2015. 06. 26. (soros, zárt)

31. Az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez szükséges döntés. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2015. augusztus 31. 2015. 08. 28. (soron k., nyílt)

 

32.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

33.

A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)

azonnal

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

34.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról és új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyásáról.

az 1-5. pont esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke;

a 6. pont esetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

a nyilvántartások aktualizálásáért dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

az 1-4. pont esetében a törzskönyvi bejegyzés napja;

az 5. és 6. pont esetében azonnal.

a törzskönyvi bejegyzést követő 30. nap.

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

35.

Az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól szóló tájékoztató elfogadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

36.

A Sió-projekt előkészítési feladatainak ellátásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. december 31.

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

37.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

az elfogadásra: azonnal; a hatályba lépésre: 2015. október 15., a megismertetésre: 2015. október 15.

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

38.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2015. évi feladat-ellátási támogatási szerződés megkötése.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. október 1.

2015. 09. 25. (soros, nyílt)

39.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

40.

A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

 

 

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

41.

A 10/2012. (II.17.) közgyűlési határozattal elfogadott és a 34/2012. (VI.29.), valamint a 23/2014. (VI.27.) közgyűlési határozattal módosított Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

elfogadásra: azonnal; hatályra: 2015. december 31.

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

42.

A katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában.

 

 

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

43.

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

44.

Tolna megye (Magyarország) és a Közép-Boszniai kanton (Bosznia-hercegovinai Föderáció) közötti együttműködési megállapodás megkötése tárgyában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2016. június 30.

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

45.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2016. évi nemzetközi teendőkről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2016. évi feladatok vonatkozásában).

2015. évi tevékenységek tekintetében azonnal;

2016. évi tevékenységek tekintetében folyamatos.

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

46.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkatervének elfogadásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

az elfogadásra: azonnal; a végrehajtásra: 2016. évben folyamatos

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

47.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

2016. december 31.

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

48.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

azonnal

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

49.

A megyei főépítész tájékoztatójáról.

Sulyok Balázs

azonnal

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

50.

A Tolna Megyei Önkormányzat „Interreg Danube Transnational Programme” „Danube Social Enterprises Competition” című felhívásában való részvételéről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

51.

A KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás pályázat benyújtásáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2016. június 30.

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

52.

Alapítványi támogatásról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2015. december 31.

2015. 11. 27. (soros, nyílt)

A Közgyűlés 2015. évben 52 db határozatot hozott.

-

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás