TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. május 30.,
Zsanett, Janka
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A főjegyző általános feladatai

46. A főjegyző
65. §

(1) A Közgyűlés határozatlan időre – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő főjegyzőt nevez ki.
(2) A megyei önkormányzati hivatalt a megyei főjegyző vezeti, önkormányzati és államigazgatási feladatait az önkormányzati hivatal bevonásával látja el.

66. §
(1) A főjegyző főbb feladatai:

a.) az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, ebben a
körben:
aa.) vizsgálja a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések
törvényességét,
ab.) megszervezi a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
ac.) tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein,
ad.) törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés
vitájában,
ae.) biztosítja a Közgyűlés és szervei tevékenységének törvényességét,
af.) intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,
ag.) gondoskodik a Közgyűlés, valamint a bizottsági ülések
jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatal
vezetője részére való megküldéséről,
ah.) tájékoztatja a Közgyűlést és szerveit az önkormányzatokat érintő új
jogszabályokról,
ai.) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről,
a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről.
b.) vezeti a Közgyűlés hivatalát:
ba.) javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének a hivatal feladatainak
meghatározására, a Közgyűlés munkájának szervezésére,
döntéseinek előkészítésére és végrehajtására,
bb.) gondoskodik a hivatal működésének pénzügyi feltételeiről,
bc.) elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntéselőkészítő, végrehajtást
szervező tevékenységét,
bd.) gyakorolja a hivatal alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat
(külön elnöki utasításban előírt esetekben a Közgyűlés elnökének
egyetértésével),
be.) javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és
ügyfélfogadási rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és
ellenőrzéséről,
bf.) előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a dolgozók
munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályzatokat,
bg.) biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét,
bh.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadványozás rendjét.
c.) egyéb feladatai:
ca.) döntésre előkészíti a Közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyeket,
cb.) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági
hatásköröket,
cc.) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
d.) a Közgyűlés elnökének megbízása alapján egyéb feladatokat is ellát.


(2) A főjegyző részletes feladat- és hatáskörét a 8. melléklet tartalmazza.

(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás