TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2021. október 15.,
Teréz
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Új fejezet a megye életében: „Tolna 109” koncepció – a Made in Szekszárd interjúja Fehérvári Tamással 2020.05.26


Egy ideje új arcát mutatja a Tolna Megyei Önkormányzat új szerepéből fakadóan. Immár nem a fenntartó, mindenekfelett álló szigorú hatóság képét láttatja magáról, hanem a megyét összefogó, értékeit megbecsülő, fejlesztő, szervező és közösségépítő szereplőt. Ehhez igazodik a „Tolna 109” elnevezésű koncepció. Erről a kezdeményezésről kérdeztük Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét.

DSC_4255-700

Milyen folyamatok generálták a „Tolna 109” koncepció életre hívását?

A megye szerepe az elmúlt évtizedben jelentősen megváltozott. Számos olyan terület kikerült a megyék fennhatósága alól, ami korábban nagy gazdasági erőt, és rengeteg szervezési feladatot adott a megyei önkormányzatoknak. Az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra átszervezésével kapcsolatban lehet ugyan vitatkozni, de beigazolódott, hogy a kormány akkori döntései helyesek voltak. El kellett indulni egy olyan úton, amely megpróbált új szerepet szabni a megyének. Ehhez rendkívül jó időben érkezett az Európai Unió és a magyar kormány által életre hívott Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). A TOP fejlesztések koordinálása, menedzselése szakmai támogatása a megyei önkormányzatok törvény által előírt feladata. Ezen felül az önkormányzat különböző területeken, önkéntes feladatok vállalásával is gyarapítja a megyében élő szervezeteket, közösségeket. A tavalyi célkitűzés a közösségek életében való erősebb jelenlét volt, mely törekvéshez kiváló terepül szolgáltak a helyi rendezvények, amelyekben annál is inkább bővelkedett a megye, hogy az értéktár mozgalom és a fejlesztések révén egymást érték ezek az események.

Mi az új koncepció lényege?

Víziónk, az „Egy közös otthon”. Fontos, hogy az itt élő emberek egy közös otthonban gondolkodjanak, hogy a szomszédos települések ne a rivalizálásban vetélkedjenek, hanem erejüket arra fordítsák, hogy együttműködjenek bizonyos kérdésekben. A koncepció mentén a megye szeretné összefogni az önkormányzatok és a helyi szereplők, a kultúra a civil mozgalmak életének megszervezését úgy, hogy a települések egymásnak példát tudjanak mutatni, miközben a megyei érdekek is érvényesülnek. A 109 település igényei eltérőek, a cél pedig az, hogy ezekből az igényekből minél több teljesüljön. Ezért szükséges, hogy a megye – semmiképp sem tolakodóan- egy generáló, szervező, irányító szervezetté váljon.

Hogyan valósul meg ez gyakorlatban?

Bátran elhatározható, hogy a megye ismerje meg valamennyi településének szereplőjét, és ez az ismertség legyen kölcsönös. Nem csupán települési önkormányzat lehet partner, hanem a helyben működő civil szervezetek, egyházak, iskolai vagy céges közösségek. Csak kellő információ birtokában, és személyes nexuson keresztül valósulhat meg szűkebb hazánk fejlesztéseinek összehangolása, közös ügyeink menedzselésének hatékonyabbá tétele. A megye látóteréből egyetlen település sem eshet ki, hisz mind értéket hordoznak a maguk humánerőforrásával, környezetükkel együtt. Ha a megyéről beszélünk, akkor 109 településről beszélünk, melyek illeszkednek egymáshoz közös történelmi múltjuk és kvázi testvéri szerepük okán. Ebből táplálkozik egy erős és egységes nemzet valós képe is. A közös identitás által válik bármely település igazi közösséggé.

Mi az egyének szerepe ebben a koncepcióban?

Nagy boldogságot okoz az embereknek, ha valamit önállóan elintéznek. Az egyéni sikerek generálják egy kisebb csoport sikerét, s ezen egymás mellett élő tevékeny csoportok, közösségek sikere végső soron kiszélesedik, és az egész megye javára válik. El kell hinnünk, hogy szívvel is lehet élni, kikapcsolva néha a racionalitás kontrollját, hiszen a legjobb fejlesztések mindig szívből jönnek. Ha a megyei közélet civil szerveződéseire tekintünk, mindig találunk közöttük igazi szívembereket, akik hajlandóak akármilyen nehézségek árán is tenni azért, hogy a „többiek” jól érezzék magukat.

Mi okozza a legnagyobb kihívást most Tolna megyében?

A legnagyobb megyét érintő kihívás talán, a fiatalság ügye. Az elvándorlás, a tudástőke elvesztése óriási veszteséget jelenthet. Ennek elkerülése végett új, különálló terv felállítása szükséges.

Tolna megye az atomerőmű révén az ország energiabölcsője. Az is egyfajta kihívás, hogy ez a különleges státusz arra predesztinálja a megyét, hogy aktív szereplője legyen az energiaügyeknek, együtt kezelve ezzel a kérdéskörrel az környezetvédelem ügyét is.

Forrás: https://madeinszekszard.hu/index.php/2020/05/25/uj-fejezet-a-megye-eleteben-tolna-109-koncepcio/

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás