TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2021. szeptember 23.,
Tekla
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Sikeres elektromos okos hálózatokkal foglakozó tapasztalatcsere és szemléletformálás Tolna megyében 2019.04.11


Az Európai Unió által társfinanszírozott SET-UP Interreg Europe projekt az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét támogatja abból a célból, hogy elősegítse az okos elektromos mérők jelenleginél elterjedtebb használatát, valamint további energetikai megoldások (helyi villamos áram előállítás, a napszakok energiafogyasztását figyelembe vevő áramellátás, stb.) elérhetővé tételét. Az így létrejövő úgynevezett elektromos okos hálózatok nem pusztán az elektromos energia kínálati (termelők, áramszolgáltató vállalatok) és a keresleti (háztartások, üzemek, közintézmények) oldalai közötti egyensúlyt tudják megteremteni: hatással vannak az érintett térségek lakosságának energiatudatosságára is.

A projekt 2019. március 31-én záruló első, hároméves időszaka a tapasztalatcserét szolgálta, különböző európai régiók elektromos okos hálózatokkal összefüggő fejlesztéseinek, figyelemfelhívó akcióinak és beruházásainak számbavételével. Az ebből leszűrt tapasztalatokat a projekt magyar partnere, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) formálására, befolyásolására használja fel, az egyidejű kommunikációs cél: az okos mérés népszerűsítése, valamint az elektromos okos hálózatok kiépítésének támogatása céljából is.

A fentiekre való tekintettel Tolna megye két eseménynek is otthon adott 2019 márciusában.

Pakson, a Forráspont Energiaházban került sor a SET-UP projekt 6. szakmai találkozójára (angol kifejezéssel „LETS” megbeszélésére), ahol villamosipari szakemberek számára Pálmai Zsolt, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség külső szakértője ismertette annak az Akciótervnek a tartalmát, amely a KEHOP befolyásolását tűzte ki célul a 2019. április 1. és 2021. március 31. közötti időszakban. Az Akcióterv egy ponton javasolja a hazánkban egyelőre nem létező elektromos okos hálózatok kísérleti kialakítását: ez pedig a távfűtő vállalatok KEHOP 5.3.2-es számú pályázati felhívásához kapcsolódó energiamenedzsment. Itt a távfűtőrendszerek elektromos üzemeltetésével összefüggő hálózatok fejlesztése révén, okos mérők kihelyezésével valósítható meg egyfajta kísérleti hazai elektromos okos hálózat.

1. fotó (Forráspont Energiaház)

2. fotó (Pálmai Zsolt)

A paksi műhelymunka az okos méréshez kapcsolódóan bemutatkozási lehetőséget nyújtott a TOGETHER című, Interreg Central Europe Programból finanszírozott projektnek, keretet adva egyúttal a projekt paksi helyi zárórendezvénynek is. Ebben a szintén nemzetközi együttműködésre épülő projektben Paks Város Önkormányzata a közreműködő magyar partner, a projekt egésze pedig a közintézmények (önkormányzat, óvoda, művelődési ház, stb.) energiahatékony üzemeltetését tűzi ki célul, az érintett intézmény használóinak egyidejű bevonásával. A projektben 2016. június 1-je óta elért legfontosabb eredményeket a Pécsi Tudományegyetem képviseletében Borkovits Balázs külső szakértő ismertette a résztvevőkkel. A projekt másik külső szakértője, Aradi Tamás pedig az épületet üzemeltetők képzését emelte ki előadásában, amely a TOGETHER projektben kidolgozott képzési tananyag ismertetéséről szólt.

3. fotó (Borkovits Balázs)

4. fotó (Aradi Tamás)

Az előadásokat követően Kozmann György, az Aktív Energia Egyesület alapítója mutatta be röviden az Egyesület által európai uniós forrás felhasználásával létesített Forráspont Energiaházat, kiemelve annak szerepét az energetikai szemléletformálásban.

5. fotó (Kozmann György)

A paksi SET-UP rendezvény mellett egy másik, a projekttel kapcsolatos tanácskozás is zajlott Szekszárdon márciusban. Itt a Vármegyeháza épületében került megrendezésre a SET-UP projekt Power4All című tájékoztató rendezvénye, szintén a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség szervezésében.

Az Ügynökség tevékenységeinek, jelenleg futó pályázatainak, illetve az Interreg Európa program 4. pályázati felhívásában támogatást nyert projektjeinek rövid ismertetését Bán Róbert ügyvezető tolmácsolásában hallhatták a résztvevők. A Tolna Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő Ügynökség három új Interreg Europe projektje az élelmiszeripar, elektromos buszok, valamint ökoszisztéma menedzsment témakörökben kerül megvalósításra.

6. fotó (Vármegyeháza)

7. fotó (Bán Róbert)

A cégbemutató előadást követően Kiss Balázs projektmenedzser rövid ismertetője következett a SET-UP projekt céljairól, partnerségéről és az Interreg Europe Program magyarországi operatív programok befolyásolására vonatkozó eszközeiről, lehetőségeiről. A prezentációban kiemelésre kerültek a projekt okos hálózatokkal és okos méréssel kapcsolatos legfőbb eredményei: a már említett KEHOP 5.3.2-es kiírás kapcsán az Irányító Hatósággal együttműködésben kialakított változtatások, a feltárt és azonosított hazai jó gyakorlatok, továbbá a nemzetközi tapasztalatcsere során gyűjtött információk is. Kiss Balázs előadását egy másik, jelenleg is zajló projekt, a SET-UP-hoz hasonlóan energetikai témájú BOOSTEE-CE Interreg Central Europe projekt ismertetésével zárta. Itt a projekt önkormányzati szféra számára hasznosítható eredményeiről, egy 3D energiamenedzsment rendszerről (kipróbálható itt: https://oneplace.max.si/3d/) és az okos mérés egyes alkalmazási területeiről számolt be.

8. fotó (Kiss Balázs)

További információk a SET-UP projektről

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/ angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.

9. fotó (SET-UP logo)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás