TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. augusztus 9.,
Emőd
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Európai régiók gyakorlati együttműködése az agrárium és az élelmiszeripar digitalizációjáért és hatékonyabb adatgazdálkodásáért 2019.05.15


A Regions 4Food projekt Andalúzia Regionális Agrár- és Halászati és Vidékfejlesztési Minisztériumának vezetésével valósul meg az Interreg Európa Programban. Célja, hogy előmozdítsa a mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés és halászat) területén a termeléssel, vállalati gazdálkodással és jövedelmezőséggel, kapcsolódó kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben rendelkezésre álló adatok jelenleginél hatékonyabb felhasználását. - A DDRIÜ legfrissebb híre.

Magyarországon az agrárvállalkozások információiból nyert adatokat is felhasználó precíziós gazdálkodás 2010-től van jelen, a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység azonban már 2006-2007-ben kezdetét vette. Az agrárium egészét átfogó adatgazdálkodási kérdéskörre számos hazai megoldásszállító is kínál szoftvereket, ennek ellenére – a nyilvánvalóan jelentős mértékű hardver és szoftver beruházásokra való tekintettel is – átfogó információtechnológiai megoldásokkal leginkább az agrár nagyvállalkozások rendelkeznek.

A Regions 4Food második un. stakeholder (a téma kapcsán az érdekelt szervezeteket megcélzó) találkozójára 2019. április 30-én került sort Kaposvárott, a Fino Food Kft. Gasztrotékájában. A rendezvény keretében Pálmai Zsolt, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) projekttel foglalkozó igazgatóhelyettese röviden ismertette az agrárvállalkozások lekérdezésével, falugazdászok bevonásával kidolgozás alatt álló adat-technológia katalógust, amely az egyes értékláncok (például a gabonatermelés és azon belül a kukorica termelésének értéklánca) vonatkozásában bemutatja a gyűjtött adatok típusait (ráfordítások, hozamok, profit, árbevétel, stb.), azok felhasználási területét (pusztán statisztikai adatszolgáltatás, vagy származtatott információk kinyerése), megvizsgálva az adatok minőségét, rendelkezésre állását, felhasználási területeit, valamint azok más adatbázisokhoz való kapcsolódásának lehetőségét. A felmérés részét képezi a „technológia katalógus” is, amely az adatok generálásával, tárolásával, az adatelemzés módszereivel, valamint az egyes megoldások más információfeldolgozó rendszerek általi felhasználhatóságával foglalkozik. Az előadás keretében röviden áttekintésre kerültek a precíziós gazdálkodással, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő főbb problémák és igények, valamint ismertetésre került a szakirodalom elemzés és a témakörrel összefüggő quadruple helix szereplők kapcsolati hálója is. A Gasztrotékában tartott rendezvényen a Regions 4Food projekttel kapcsolatban szóba jöhető Jó Gyakorlatok felmérése is kezdetét vette.

Pálmai Zsolt előadás

A stakeholder találkozó keretében a DDRIÜ röviden ismertette a Közép Európa Programból társfinanszírozott másik projektje, az élelmiszeripari innovációval (mechatronika, élelmiszer biztonság, élelmiszer dizájn) foglakozó I-CON elért eredményeit, amelyek élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások élelmiszeripari auditjával, valamint egy internetes alapú közösségi dizájn platform élelmiszeripari cégek számára történő szolgáltatásával (például logo újratervezés vagy címke tervezése) kapcsolatosak. Az élelmiszeripari audit a projekt másik hazai partnere, a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. kivitelezésében valósult meg.

A stakeholder találkozó résezként fontosnak tartottuk kiemelni a magyarországi élelmiszeripari vállalkozásokat érintő információtechnológiai újdonságokat is. Zelenák Levente, a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. fejlesztőmérnöke a jelenleg tervezés alatt álló élelmiszeripari modernizálási stratégiát mutatta be, amely az ipar 4.0 és a digitalizáció együttes alkalmazására épül. Az ipar 4.0 ebben a kontextusban a folyamatok hatékony szervezését jelenti elsősorban, amely az anyagáram mentén az eszközök önálló kommunikációját és összehangolt működését valósítja meg. A digitalizáció pedig az élelmiszeripari információk átalakításának folyamataként azokat digitális (számítógép által értelmezhető) formátumba konvertálja, így teszi lehetővé az információs és kommunikációs technológiák jelenleginél elterjedtebb használatát. Ez növeli az érintett vállalkozások versenyképességét, javítja termékeik minőségét, valamint maga után vonja a fogyasztók igényeinek jobb kiszolgálását is. Az ipar 4.0 és a digitalizáció együttesen elősegítik a folyamatszabályozást, az információáramlást és a fogyasztók bevonását is. Végül, de nem utolsó sorban az ágazatot jellemző minőségi munkaerőhiány orvoslásában is meghatározó szereppel bír. Az előadást követően kiosztásra került egy a témával kapcsolatos kérdőív, amelynek kitöltésében a rendezvényen jelen levő dél-dunántúli élelmiszeripari vállalkozások is közreműködtek.

Zelenák Levente előadás

Az előadásokat kérdések-válaszok, továbbá egy kötetlen hangulatú állófogadás követte. A rendezvényen a szervezőkkel együtt 23 fő vett részt.

Kérdések-válaszok, beszélgetés

A Regions4Food projekt az Interreg Europe Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.

REGIONS 4FOOD_EU_FLAG

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás