TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. december 8.,
Mária
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Civilség, mint a megye lelke 2020.02.06


„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” elismerések átadására került sor február 4-én, a szekszárdi Vármegyeházán. A díjazottaknak Fehérvári Tamás elnök, Potápi Árpád János államtitkár és Orbán Attila alelnök fejezte ki gratulációját. Idén a fődíjat a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete érdemelte ki, míg Sebestén Lajos az év mecánása lett; különdíjas a Sárszentlőrinc-Uzdért Egyesület.

DSC_0855

Elsőként Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke osztotta meg ünnepi gondolatait. Rávilágított, hogy a társadalom felépítése is különböző civil szerepeink által értelmezhető. Szinte mindannyian viselünk tisztséget, hívatásunk van, családtagként élünk, vagy kedvelt tevékenységeiknek megfelelően járulunk hozzá egy adott terület fejlesztéséhez – sorolta. A megyét – a Tolna109 koncepció tükrében – egy összekötő egységként írta le, kvázi testként. Ebben a testben pedig a civileket nevezte meg, mint lélek. Az alelnök köszönetet mondott a civilek lelkes és áldozatos tevékenységéért, amire a megye a jövőben is számít.

DSC_0871

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár vázolta a magyar civilség történeti aspektusait, majd kitért arra, hogy a jelen szervezetek helyi szintekről képesek erősíteni a nemzeti összetartozást, s ezzel a Kárpát-medence legerősebb nemzetévé teszik a magyart.

DSC_0894

Tóth István bogyiszlói polgármester is felszólalt hagyományőrző együttesük tavaly történt elismerése okán. Büszkén mesélte, hogy az önkormányzat és a civilség helyi együttműködése harmóniát teremt a faluban, segít az ünnepek és a közösségi programok jobb megélésében.

A díjazottakat illető méltatások az alábbiak szerint hangzottak el:

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

DSC_0932

A szervezet több, mint két évtizede példát mutat kitartásból, következetességből, hitből, állhatatosságból, egymás iránti tiszteletből, toleranciából és segítőkészségből. A három vagy több gyermeket nevelő családok számára értékes időtöltést, közösséggé formálást, a helyi közéletben való aktív részvételt, az ünnepek közös megélését biztosítják. Tevékenységük magában foglalja: kulturális, sport és egyéb programok szervezését; adományok fogadását és szétosztását; gyermekek, családok megajándékozását a jeles ünnepeken; országos és régiós kapcsolattartást; farsangi bált; ruhabörzét; részvételt a "Te Szedd" országos hulladékgyűjtési akcióban. Az érdekeik képviseletén túl hangsúlyozzák a családnak, mint a társadalom legkisebb, de legfontosabb egységének értékeit. Az elmúlt idő bizonyító erejű, hogy a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete által szervezett programok erősítik az összetartozás érzését, a múltunk iránti tiszteletet, a nemzettársaink iránti elismerést és az egymásra figyelést.

Sárszentlőrinc-Uzdért Egyesület

DSC_0918

Alapítói egykori diákok, akik kötelességüknek érzik, hogy visszaadjanak valamit abból, amit szüleiktől, tanítóiktól, településüktől kaptak. Több száz fát, bokrot, évelő növényt ültettek, búcsút, falunapot, diáktábort, ökomenikus istentiszteletet is szerveznek sok-sok önkéntes munkával és anyagi hozzájárulással. Ezen közösségeket erősítő, értékteremtő programok segítségével feladatuknak tekintik továbbá az értékes helytörténeti gyűjtemény rendezését, állagmegóvását és gazdagítását, bemutathatóságuk megteremtését. Közösségszervező és értékteremtő munkájukon keresztül a falu feledésbe merült hagyományait ápolják, illetve emlékeik és értékeik – az utókor számára történő – megőrzését is fontosnak tartják. Az Egyesület célja, hogy az egykori diákok és a faluközösségben élők közötti összefogás megteremtődjön, segítse boldogulásukat, javítsa környezeti kultúrájukat, továbbá felelevenítse, ápolja a feledésbe merült hagyományaikat.  Közösségerősítő, értékteremtő munkájukkal bizonyították, hogy a faluközösségben élőkkel összefogva, a helyi és kisebbségi önkormányzattal és a környező szervezetekkel együttműködve az öntevékeny kisközösségek is képesek a saját sorsukat és életkörülményeiket jobbító eredmények elérésére.

Sebestyén Lajos

DSC_0900

Korrekt, következetes és rendkívül segítőkész egyéniség. 76 évesen a mai napig aktívan dolgozik, folyamatosan képezi magát. Alázatos támogató munkája szinte mindenhol tetten érhető: nem csak Kakasdon, hanem a környező településeken is. Magas fokú szakmai munkájával segíti épített az környezet kialakítását. Szülőfaluját és annak partner-településeit is támogatja. Segíti az ifjúság nyári táborozását, de az apróságok számára könyveket, játékokat, eszközöket adományozott, és hozzájárult a Székelykapu elkészítéséhez is. Szívesen vállal szervező feladatokat a hagyományápolás és hagyományőrzés terén. A faluház felújításában jelentős szerepet vállalt, ahogy Kakasd rovásírásos helységnévtáblájának elkészültében is. Segíti az egyházat szaktudásával, anyagi felajánlásokkal. Példaként említhető a templom felújítása, a Kálvária, az elhagyott sírok rendbetétele, és az Anna kápolnában lévő csillár. Mérnöki tervező munkáját önzetlenül biztosította a bonyhádi Kórház udvarában felépült Kápolna megépítésében, ugyanígy a bátaszéki Templom felújításában. Kakasdon 2016-ban díszpolgár lett több évtizedes, magas fokú szakmai segítségéért, valamint a község civil szervezeteinek támogatásáért. Számos más kitüntetéssel is rendelkezik: "Társadalmi munkáért" Miniszteri Oklevél, Honvédelmi Emlékérem, Belügyminisztériumi Dicséret az Emberi Környezetért, Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás