TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. augusztus 12.,
Klára
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Akciótervezés és régióközi tapasztalatcsere az okos hálózatok magyarországi előkészítéséért 2019.01.31


A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség (TMFÜ) az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével vesz részt a SET-UP (PGI0484) Interreg Europe projektben, az energiahatékonyság javítása, az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos hazai támogatási programok befolyásolása érdekében. Az alábbiakban röviden áttekintjük ennek folyamatát, kiemelve benne a partnerségi együttműködés, az interregionális projekttalálkozók, valamint a magyar kormányzat kompetens szereplőinek fontosságát.

A 2016. áprilisban indult projektben a TMFÜ folyamatosan nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy francia, egyesült királysági, spanyol és portugál, valamint litván partnerektől olyan konkrét energetikai megoldásokat – és nem utolsó sorban szemléletet – vegyen át, amely elősegíti a hazai támogatási programok kedvező irányú befolyásolását. Az eltelt közel három évben Magyarországon a 2014-2020-as Európai Uniós programidőszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5. prioritásán (Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása) belül négy intézkedés részletes elemzését végeztük el a program koordinációját ellátó un. Irányító Hatóság (IH) munkatársainak közreműködésével.

Széchenyi 2020

A jelzett TMFÜ-KEHOP IH együttműködés eredményeként 2018. nyarán már körvonalazódott, hogy a KEHOP 5. prioritásán belül a 3. intézkedés (Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése) lesz az, amelyből egyrészt még rendelkezésre áll 2019-2020 folyamán pályázható támogatási forrás, másrészt pedig a távfűtési rendszereknek vannak olyan irányítási, mérési pontjai, ahol az elektromos okos hálózatok elsősorban a hálózat vezérléséért felelős elemei tesztelhetők.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai és az érintett szervezetek (köztük a KEHOP IH egyik munkatársa) a fent leírt egyeztetéseket követően, 2018. október 2-3-án Londonban részt vettek a SET-UP projekt hetedik partnertalálkozóján és workshopján. A partnertalálkozó során a külföldi partnerek véleményét is kikértük arról az un. akciótervről, amelyben a KEHOP 5. prioritásában található távhőellátási projektek elektromos okos hálózati elemeit kísérleti jelleggel kívánjuk megvalósítani, így tesztelve a hazai elektromos okos hálózatok egyik fontos elemének (irányítás, vezérlés) megvalósíthatóságát.

IMG_20181002_104901

Az akciótervben (amelyet minden partner maga készít el saját régiójára/országára) a partnerországok részletezik a javasolt támogatáspolitikai fejlesztéseket, amelyeket meg kell valósítaniuk a SET-UP projekt második fázisának keretében, 2019. április 1. – 2021. március 31. között. Az akciótervek tartalmazzák a megcélzott támogatási program kapcsán a fejlesztés érdekében végrehajtandó feladatokat és azok ütemezését. A londoni munkamegbeszélésen ennek a magyar dokumentumnak részletes megvitatására is sor került. A nemzetközi partnerek csoportokra bontva beszélték meg az egyes országok aktuális helyzetét, ezáltal is megismerve más országok lehetőségeit a végrehajtás terén. Az itt kapott visszajelzések jelentősen segítették munkánkat.

2018. ősze-tele, valamint 2019. januárja a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség részéről az akcióterv további finomításával, részleteinek kidolgozásával telt. Ennek keretében több alkalommal sor került a KEHOP IH-val való egyeztetésre, egyúttal az akcióterv véglegesnek javasolt változatának előkészítésére is. Utóbbinak a SET-UP projekt Vezető Partnerével történő egyeztetésére 2019. január végén kerül sor.

Hamarosan ismét beszámolunk az akciótervezés eredményéről, amely – mint említettük – alapját képezi a KEHOP által finanszírozott távhő- és hőellátó rendszerek energetikai felújításának, illetve megújuló alapra helyezésének elektromos okos hálózati megoldásokkal segítségével.

További információk a SET-UP projektről

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/ angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.

Set-up

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás