TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. december 8.,
Mária
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A PROGRESS Interreg Europe projekt 2020.01.31


A projekt 2019. októberében megrendezett firenzei nyitórendezvényen Besnik Mehmeti, PROGRESS vezető partnere a következő célt tűzte ki a partnerség számára: „A környezetvédelmi szakpolitikák terén elért minőségi javulás lehet a projekt legfontosabb eredménye”.

Az ökoszisztéma-szolgáltatások azok a haszonvételek (javak és erőforrások), amelyekhez az emberiség mintegy a természet működésének eredményeképp jut hozzá, és a gazdasági jólét és az életminőség természeti alapját képezik. A termelési jelenlegi szintjének fenntartása azonban a természetes folyamatok színtereinek szűkülésével egyre nehezebb és költségesebb, és hozzájárul az ökoszisztéma állapotának romlásához és a biológiai sokféleség csökkenéséhez. Az ökoszisztéma-szolgáltatások működési zavarai az importált áruktól való függőség növekedését, valamint a betegségek és a természeti katasztrófák nagyobb kockázatát jelenti. Ezért azonnali megoldásra van szükség: javítani kell a vonatkozó regionális- és politikákat, és az érintett szereplők számára megoldásokat kell kínálni a természeti tőke védelme és fenntartható hasznosítása érdekében. A projekt révén a partnerek által képviselt régiók megállapodtak abban, hogy foglalkoznak ezzel a nagy kihívással és feltárják cselekvési lehetőségeiket.

A projekt partnerei biztosítják a politikai döntéshozók és más érdekelt felek számára a csatlakozási lehetőséget a tapasztalatcsere egyes állomásaihoz, ösztönözve őket a biodiverzitás megőrzésével és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal összefüggő szakpolitikák szintjén történő beavatkozási lehetőségek feltárására. A különböző területi szinteken működő, illetve az EU különböző tagállamait képviselő szervezetek közötti párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy a megismerhessünk egyes jó gyakorlatokat, hogy mi működik, és mi nem egyes kontextusokban. A tanulási folyamat során a partnerek megismerik az érintett régiók szakpolitikai eszközrendszerét és gyakorlatát, lehetővé téve a bevált gyakorlatok feltárását.

2019 decemberében egy barcelonai konferencián, Joan Pino, a PROGRESS-ben résztvevő CREAF igazgatója elmondta: „Az ökoszisztéma-szolgáltatások feltérképezésére szolgáló eszközök kifejlesztésével eljött az ideje segíteni a döntéshozókat, hogy hatékonyan használják azokat”.

A konzorcium összes tagja ezt a régiók közötti együttműködést építi a projekt két fázisa alatt. Az első fázis három éve alatt a partnerek kidolgozzák a szakpolitikai eszközöket érintő Akcióterveiket, melyeket az alábbi négy témával kapcsolatos Jó Gyakorlatok azonosítása, elemzése és az azokkal összefüggésben megvalósuló tapasztalatcsere hivatott előkészíteni:

a természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának meghatározása, azok hasznosításával összefüggő költségek és előnyök/haszonvételi lehetőségek mérésével

az ökoszisztéma védelmének horizontális elvként történő beépítése a szakpolitikákba;

az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartási költségeinek megosztására vonatkozó lehetőségek feltérképezése (externális költségek internalizálása);

gazdaságilag és környezeti szempontból is fenntartható ökoszisztéma-menedzsment rendszerek kialakítása, a meglevő gyakorlatok fejlesztése

Az egyéves második fázis a korábban kidolgozott cselekvési tervek végrehajtásának nyomon követésére szolgál. A projekt partnerek legközelebb 2020. márciusban, Barcelonában találkoznak, ahol az ökoszisztéma-szolgáltatások mérésének bevált gyakorlatainak kiválasztásának első fordulójára is sor kerül.

PROGRESS_EU_FLAG

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás