TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL HOZOTT
H A T Á R O Z A T O K
NYILVÁNTARTÁSA
2007.
Szám
T á r g y Felelõs Határidõ Kgy. nap
1. A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 2007.
02. 14.
(soros)
2. A Közgyûlés 2007. évi Munkatervének módosításáról. 2007.
02. 14.
(soros)
3. A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról. 2007.
02. 14.
(soros)
4. A szociális intézményi térítési díjat érintõ felterjesztés tárgyában. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona, Értény-Barnahátpuszta jogutóddal történõ megszüntetésérõl, a megszûnéssel összefüggõ átszervezéssel kapcsolatos intézkedésekrõl. az 1., 2., 5., 6., 7. és 11. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 3., 4., 9., 10. pont tekintetében Waffenschmidt Ibolya, igazgató,
a 8. pont tekintetében Béndek Zsuzsanna, igazgató,
a 12., 13. pont tekintetében Béndek Zsuzsanna és Waffenschmidt Ibolya, igazgatók
a 14. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ
az 1., 2., 5-8., 11 és 12. pont esetében 2007. február 27.,
a 3. és 10. pont esetében folyamatos,
a 4. pont esetében 2007. március 31.,
a 9. pont esetében 2007. február 27., illetve folyamatos,
a 13. pont esetében 2007. április 30.,
a 14. pont esetében az alapító okirat, a törzskönyv módosítás és a bankszámla megszüntetése tekintetében azonnal, a beszámoló elkészítésére 20007. április 30.
2007.
02. 14.
(soros)
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona Gyönk fenntartásának átadásáról a Tamási-Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának. az 1. és 2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ,
a 4. pont tekintetében a Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona Igazgatója és a Hétszínvilág Otthon Igazgatója
az 1. pont esetében 2007. február 28.,
a 2. és 3. pont esetében azonnal,
a 4. pont esetében 2007. március 1.
2007.
02. 14.
(soros)
7. Tag delegálásáról a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba (Ribányi József). dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
8. Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagjainak kijelölésérõl (dr. Puskás Imre, dr. Vastag Oszkár, dr. Fél Pál). dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
9. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítására egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok megbízás keretében történõ ellátásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke, azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
10. A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött megállapodás elfogadásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ
azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
11. Képviselõ delegálásáról a díjakat elbíráló kuratóriumba (dr. Pálos Miklós). dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
12. Pályázók pályázati feltételeknek való megfelelésérõl. 2007.
02. 14.
(soros)
13. Megyei fõjegyzõ kinevezésérõl (dr. Bartos Georgina). dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. február 15. 2007.
02. 14.
(soros)
14. A Szekszárd 1876/6 hrsz.-ú terület telekhatár rendezésérõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke folyamatos 2007.
02. 14.
(soros)
15. Üdülõingatlanok nyílt versenytárgyalási eljárás keretében történõ értékesítésérõl. a 2. pontban foglaltakért dr. Bartos Georgina, megyeri aljegyzõ,
a 3. pontban foglaltakért dr. Hadházy Árpád, a Gazdasági és Mezõgazdasági Bizottság elnöke
folyamatos, az adás-vételi javaslat Közgyûlés elé történõ terjesztésére legkésõbb: a 2007. júniusi Közgyûlés idõpontja 2007.
02. 14.
(soros)
16. A Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervérõl, valamint az azzal összefüggõ feladatokról. a 3. pontban foglaltakért dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ a 3. pont vonatkozásában 2007. április 15. 2007.
02. 14.
(soros)
17. A megyei intézmények költségvetési engedélyezett létszámának felülvizsgálatáról és a 2007. évben végrehajtandó létszámcsökkentésrõl. az 1., 2. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 3., 4. pont esetében az érintett intézmények vezetõi,
az 5-8. pontok esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
az 1., 2. pont esetében azonnal,
a 3., 4. pont esetében értelem szerint, legkésõbb 2007. 08. 31-ig,
az 5-8. pontok esetében 2007. december 31.
2007.
02. 14.
(soros)
18. Oktatási intézmények racionalizálásának elõkészítésérõl. dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ 2007. április 30. 2007.
02. 14.
(soros)
19. A dunaföldvári Szent András Otthon tevékenységérõl szóló beszámoló tárgyában . dr. Bartos Georgina, megyei aljegyzõ a határozat kiküldéséért azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
20. A települési önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepcióinak jóváhagyásáról (Nagydorog, Tamási). dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
21. Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kapacitás-elosztásra vonatkozó döntésének elfogadásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
22. A 74/2006. (VI. 29.) közgyûlési határozat módosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
23. A Tolna Megyei Önkormányzat cselekvési programjának elfogadásáról. a 2. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. február 20. 2007.
02. 14.
(soros)
24. Alapítványi támogatásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
02. 14.
(soros)
25. Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2006. évi tevékenységérõl. 2007.
02. 14.
(soros)
26. A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 2007.
04. 19.
(soros)
27. Oktatási intézmények átszervezésének lehetõségérõl szóló tájékoztatóról . 2007.
04. 19.
(soros)
28. A Szivárvány Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról szóló tájékoztatóról. 2007.
04. 19.
(soros)
29. Az Általános Mûvelõdési Központ igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelésérõl. 2007.
04. 19.
(soros)
30. Az Általános Mûvelõdési Központ igazgatójának megbízásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. június 1. 2007.
04. 19.
(soros)
31. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban élõk szociális foglalkoztatásának engedélyezésérõl . Az 1-6. és 9. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 8. pont esetében Fábián Cecília, a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon vezetõje,
a 7. és 10. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
Az 1. és 3-6. pontok tekintetében 2007. május 1.,
a 2. pont esetében azonnal,
a 7-10. pontok esetében folyamatos.
2007.
04. 19.
(soros)
32. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumi tagjának megbízásáról (Gerzsei Péter) dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. július 31. 2007.
04. 19.
(soros)
33. Feladatellátási megállapodás kötésérõl a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
34. Megyei aljegyzõi pályázat kiírásáról. dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
35. Könyvvizsgálattal kapcsolatos pályázat kiírásáról. 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ,
3. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
2. pont vonatkozásában 2007. május 15.,
3. pont vonatkozásában 2007. júniusi közgyûlés idõpontja
2007.
04. 19.
(soros)
36. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló programjáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke folyamatos 2007.
04. 19.
(soros)
37. A megyei intézmények költségvetési engedélyezett létszámának felülvizsgálatáról és a 2007. évben végrehajtandó létszámcsökkentésrõl szóló 17/2007. (II. 14.) közgyûlési határozat módosításáról. Az intézmények értesítéséért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a határozatban foglaltak végrehajtásáért az intézmények vezetõi
az értesítés tekintetében azonnal,
a végrehajtás tekintetében értelem szerint
2007.
04. 19.
(soros)
38. A Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Kht.-ban lévõ üzletrész megvásárlásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke folyamatos 2007.
04. 19.
(soros)
39. A közoktatási intézményeire vonatkozó fenntartói minõségirányítási program módosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
40. Ellátási szerzõdés módosításáról a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
41. Egységes megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács tagjaival, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
42. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
43. A Balassa János Kórház tevékenységérõl. 2007.
04. 19.
(soros)
44. A Balassa János Kórház szakellátási kapacitásának és a hozzárendelt ellátási terület meghatározása tárgyában benyújtandó felterjesztésrõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
45. A pálfai Fogyatékosok Otthona tevékenységérõl. 2007.
04. 19.
(soros)
46. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységérõl. 2007.
04. 19.
(soros)
47. A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységérõl. 2007.
04. 19.
(soros)
48. Az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belsõ ellenõrzési tevékenységének tapasztalatairól. 2007.
04. 19.
(soros)
49. A Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi nemzetközi tevékenységének értékelésérõl és a 2007. évi nemzetközi teendõkrõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ folyamatos 2007.
04. 19.
(soros)
50. Alapítványi támogatásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros)
51. Bírósági ülnökök megválasztásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
04. 19.
(soros, zárt)
52. A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 2007.
06. 27.
(soros)
53. A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról. 2007.
06. 27.
(soros)
54. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének tevékenységérõl, Tolna megye munkaerõ piaci helyzetérõl szóló tájékoztató tárgyában. 2007.
06. 27.
(soros)
55. A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
56. Megyei aljegyzõ kinevezésérõl. (dr. Erményi Gyula) dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
57. Könyvvizsgáló megbízásáról. (Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.) dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
58. A Magyarországi Német Színház igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelésérõl. 2007.
06. 27.
(soros)
59. A Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízásáról. 2007.
06. 27.
(soros)
60. Egységes középiskola létrehozásáról 1-3., 8-9., 11-15. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
4-7. pontok tekintetében Gerzsei Péter, igazgató,
10. pont esetén a megszûnõ intézmények igazgatói,
15. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
1-7. és 10-15.. pontok esetén 2007. augusztus 1.,
8-9. pontok esetén 2007. július 31.
2007.
06. 27.
(soros)
61. A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság megszüntetésének kezdeményezésérõl. a 2., 3. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a 2. pont vonatkozásában a Kht. soron következõ társasági taggyûlésének idõpontja, illetve folyamatos
a 3. pont vonatkozásában azonnal
2007.
06. 27.
(soros)
62. Az Általános Mûvelõdési Központ átszervezésérõl. 1-10., 14-25. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
11-13. pontok tekintetében dr. Say István, igazgató
1-7. és 9-23. pontok esetén 2007. szeptember 1.,
8. pont esetén 2007. augusztus 1.,
9. pont esetén 2007. június 30.,
24. pont esetén 2007. július 1.
2007.
06. 27.
(soros)
63. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvû Gimnázium és Kollégium igazgatójának megbízásáról. (dr. Humné Szentesi Katalin) dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. július 31. 2007.
06. 27.
(soros)
64. Tag delegálásáról a Megyei Etikai Tanácsba. (dr. Széchenyi Attila) az 1. pontnál dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 2. pontnál dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
65. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (a 2. pontban az aláírásokra)
dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (4. pontra)
2007. június 30. 2007.
06. 27.
(soros)
66. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (a 2. pontra) 2007. december 31. 2007.
06. 27.
(soros)
67. A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
azonnal
a 2. pont vonatkozásában 2007. június 28.
2007.
06. 27.
(soros)
68. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének módosításáról. a 3. pontban foglaltakért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
69. Ingatlanok értékesítésérõl. a 4. pontban foglaltakért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
a 3., 5., 6., 8. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 7. pontban foglaltakért dr. Hadházy Árpád, a Gazdasági és Mezõgazdasági Bizottság elnöke
a 4. pont vonatkozásában legkésõbb 2007. július 20.
az 1. pontban rögzített adásvétellel összefüggõ javaslat Közgyûlés elé történõ terjesztésére legkésõbb 2007. októberi Közgyûlés idõpontja
2007.
06. 27.
(soros)
70. A területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendõ együttmûködési megállapodások jóváhagyásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a 3. pont tekintetében 2007. június 30.
egyebekben folyamatos
2007.
06. 27.
(soros)
71. Az állami gondoskodásból kikerült fiatal felnõttek lakáshoz jutását célzó minisztériumi pályázaton való részvételrõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. július 31. 2007.
06. 27.
(soros)
72. A Csilla von Boeselager Otthon szociális foglalkoztatási engedélyének módosítása tárgyában. az 1. pontnál dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 2. pontnál dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
az 1. pontnál 2007. július 1.
a 2. pontnál értelemszerûen
2007.
06. 27.
(soros)
73. Az alsótengelici Csilla von Boeselager Otthon tevékenységérõl. 2007.
06. 27.
(soros)
74. Belsõ Ellenõrzési Szabályzat elfogadásáról. a szabályozásban foglaltak alkalmazásáért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ a jóváhagyásra azonnal, az alkalmazásra 2007. július 1-tõl folyamatos 2007.
06. 27.
(soros)
75. Alapítványi támogatásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
76. A Pécsi Ítélõtábla részítéletérõl szóló tájékoztató tudomásulvételérõl. 2007.
06. 27.
(soros)
77. A folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó engedményezés jóváhagyásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
06. 27.
(soros)
78. A Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Kht. folyószámlahitel felvételével összefüggõ tulajdonosi hozzájárulásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2. pont vonatkozásában 2007. június 29. 2007.
06. 27.
(soros)
79. Megyei kitüntetések odaítélésérõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. szeptember 1. 2007.
06. 27.
(soros, zárt)
80. A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 2007.
09. 28.
(soros)
81. A 2007. évi belsõ ellenõrzési terv módosításáról szóló tájékoztatóról. 2007.
09. 28.
(soros)
82. A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról. 2007.
09. 28.
(soros)
83. Tolna megye 2006. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl szóló beszámolóról. 2007.
09. 28.
(soros)
84. A Közgyûlés Kisebbségi Tanácsnokának megválasztásáról. a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ 2007. október 1. 2007.
09. 28.
(soros)
85. A Közgyûlés Mûvelõdési és Kisebbségi Bizottsága tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról. a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ 2007. október 1. 2007.
09. 28.
(soros)
86. A Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan versenytárgyalási ajánlatáról. a 3. pont esetén dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. október 5. 2007.
09. 28.
(soros, zárt)
87. A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történõ csatlakozásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (az 1. és 3. pont tekintetében) azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
88. Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Központi Mûhely szolgáltatásról kötött társulási megállapodás felmondására. 1-3. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
4. pont tekintetében Gerzsei Péter, igazgató
1-2. pont tekintetében 2007. december 31.,
3. pont tekintetében azonnal,
4 pont tekintetében 2007. szeptember 1.
2007.
09. 28.
(soros)
89. Képviselõ delegálásáról a Szent László Egységes Középiskola iskolaszékébe (Pécsi Gábor). dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
90. Képviselõ delegálásáról a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba (Széles András). dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
91. Az ÁMK átszervezésérõl szóló 62/2007. (VI. 27.) közgyûlési határozat módosításáról. az értesítésért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a végrehajtásért dr. Say István, az ÁMK igazgatója
7. pont esetében értelemszerûen
10. pont esetében 2007. szeptember 1.
25. pont esetében 2007. október 31.
2007.
09. 28.
(soros)
92. A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött intézmény átadásáról szóló megállapodás módosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke 2007. október 31. 2007.
09. 28.
(soros)
93. A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény emelt szintû férõhelyeinek átminõsítése tárgyában. 1 pontnál dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
2 pontban foglaltakért Waffenschmidt Ibolya, igazgató,
3. pont végrehajtásáért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
1. pont esetében azonnal,
2. pont vonatkozásában 2007. október 15.,
3. pont esetében azonnal, illetve a kifizetésre vonatkozóan 2007. október 31.
2007.
09. 28.
(soros)
94. Egészségügyi ellátási terület megváltoztatására irányuló döntés meghozatala tárgyában. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
95. A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi helyzetérõl szóló tájékoztatóról. 2007.
09. 28.
(soros)
96. Önkormányzati kötvény kibocsátásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke az ajánlati felhívások megküldése tekintetében 2007. október 4.,
az ajánlatok Közgyûlés elé terjesztésére 2007. november 30.
2007.
09. 28.
(soros)
97. Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezésérõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
98. Ingatlanok részterületeinek kisajátítást helyettesítõ adásvétel útján történõ értékesítésérõl. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke folyamatos 2007.
09. 28.
(soros)
99. Pályázat benyújtásáról a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett felhívásra. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a pályázat elsõ fordulójának elbírálását követõ elsõ Közgyûlés 2007.
09. 28.
(soros)
100. Pályázatok benyújtásáról a DDOP-2007-3.1.1. intézkedésre. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a pályázati felhívásban foglaltak szerint 2007.
09. 28.
(soros)
101. A területi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi támogatásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a 2008. évi költségvetés elfogadásának idõpontja 2007.
09. 28.
(soros)
102. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon mázai telephelyén folytatott bentlakásos szociális intézményi feladat jövõbeni ellátásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a Közgyûlés legközelebbi ülése 2007.
09. 28.
(soros)
103. Önálló és részben önálló költségvetési szerv közötti megállapodás jóváhagyásáról. dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
104. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke az 1. pont vonatkozásában 2007. november 5.,
a 2. pont vonatkozásában 2008. január 18.,
a 3. pont vonatkozásában 2008. február 28.
2007.
09. 28.
(soros)
105. A 2008. évi ellenõrzési terv jóváhagyásáról. dr. Bartos Georgina jóváhagyásra azonnal,
a végrehajtásra 2008. január 1-tõl folyamatos
2007.
09. 28.
(soros)
106. A regölyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének munkájáról. 2007.
09. 28.
(soros)
107. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének módosításáról. a 2. pontban foglaltakért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
108. Alapítványi támogatásról. dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke azonnal 2007.
09. 28.
(soros)
109. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.


2007.
11. 30. (soros)
110. A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről.

2007.
11. 30. (soros)
111. A Közgyűlés 2008. évi munkatervéről. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2007.
11. 30. (soros)
112. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon mázai telephelyén folytatott bentlakásos szociális intézményi feladat átadásáról. az 1-5., 8-9., 11-13., 19-22. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;
a 6., 14., 15., 16., 17., 18., 23. pont tekintetében Fábián Cecília, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon igazgatója;
a 7. és 10. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző és Fábián Cecília, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon igazgatója
az 1., 6., 10., 12., 13., 16. és 17. pontok esetében az átadás időpontja;
a 2., 3., 4., 5., 9. és 19. pontok esetében azonnal;
a 7. pont esetében a Kjt. előírásai szerint;
a 14. és 22. pont esetében jogszabályi előírás szerint;
a 8., 11., 15., 18., 20. és 23. pontok esetében folyamatos;
a 21. és 24. pontok esetében értelem szerint
2007.
11. 30. (soros)
113. A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról. a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző;
a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2008. február 15.;
szervezési intézkedésekre, létszámcsökkentési javaslatra folyamatos
2007.
11. 30. (soros)
114. A Fadd 1704 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról, a megosztás során létrejövő 1704/3 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítéséről. a 2., 4. pontok vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;
az 5. pont esetén dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
folyamatos 2007.
11. 30. (soros)
115. A gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke azonnal 2007.
11. 30. (soros)
116. A Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2007. december 1. 2007.
11. 30. (soros)
117. A Dél-Dunántúli Szakképzés Szervezési Konzorcium programirodája működtetéséhez való hozzájárulásról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 1. pont tekintetében azonnal;
2. pont tekintetében folyamatos;
3. pont tekintetében 2007. december 15.
2007.
11. 30. (soros)
118. A fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezetivel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke az 1-2. pontoknál azonnal;
a 3. pontnál értelemszerűen
2007.
11. 30. (soros)
119. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

2007.
11. 30. (soros)
120. A Területfejlesztési Tanácsnok munkájáról szóló beszámolóról.

2007.
11. 30. (soros)
121. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról.

2007.
11. 30. (soros)
122. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről.

2007.
11. 30. (soros)
123. Alapítványi támogatásokról.

2007.
11. 30. (soros)
124. Alapítványi támogatásokról.

2007.
11. 30. (soros)
125. Alapítványi támogatásokról.

2007.
11. 30. (soros)
126. Alapítványi támogatásokról.

2007.
11. 30. (soros)
127. Alapítványi támogatásokról.

2007.
11. 30. (soros)
128. Alapítványi támogatásokról.

2007.
11. 30. (soros)
129. Alapítványi támogatásokról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke azonnal 2007.
11. 30. (soros)
130. A Magyarországi Német Színház igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről.

2007.
11. 30. (soros)
131. A Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2007. december 1. 2007.
11. 30. (soros)
132. Kötvénykibocsátásról. az 1-12. pontok tekintetében a Közgyűlés elnöke;
a 13. pont tekintetében a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző
a szerződés aláírása tekintetében azonnal;
egyebekben folyamatos
2007.
11. 30. (soros, zárt)
133. Pálffy Józsefné térítési díjának megállapítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról. dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző azonnal 2007.
11. 30. (soros, zárt)
134. A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2007. december 31. 2007.
12. 21.
(soron kívüli)
135. Intézményi alapító okiratok módosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2008. január 31. 2007.
12. 21.
(soron kívüli)
136. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kezdeményezése tárgyában. az 1-4. és 6. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;
az 5. pont tekintetében Frank Ildikó, az intézmény igazgatója
azonnal 2007.
12. 21.
(soron kívüli)
137. Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról. az értesítés megküldéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke azonnal 2007.
12. 21.
(soron kívüli)
138. Korengedményezéses nyugdíjazás támogatásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke azonnal 2007.
12. 21.
(soron kívüli)
139. A Tamási 1882/82. hrsz.-ú ingatlan átvételével kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke azonnal 2007.
12. 21.
(soron kívüli)
140. Tolna megye térségi integrált szakképző központ létrehozásáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 1., 2. pont esetén azonnal;
3. pont esetén 2008. július 1.;
4-6. pont esetén 2008. január 10.
2007.
12. 21.
(soron kívüli)
141. A mázai Pszichiátriai Betegek Otthona átadásával összefüggő létszámcsökkentés többletterheinek biztosításáról. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke a végkielégítés fedezetének biztosítására 2007. december 29.,
a pályázat benyújtására az érintett jogszabályban rögzítettek szerint
2007.
12. 21.
(soron kívüli)

Időszak: 2007. január 1.-2007. decmber 31.