M E G H Í V Ó

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

ülését

 

2008. február 15-én (péntek) de. 1000 órára

 

a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.) összehívom.

Napirend:

1 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:                           dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    -

2.    Beszámoló a Mechwart András Otthon tevékenységéről

Előadó:                           Vörös Gyuláné, igazgató

Előzetesen tárgyalja:    Szociális és Egészségügyi Bizottság

3.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    valamennyi bizottság

4.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről (minősített többség)

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    valamennyi bizottság

5.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 6.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                          dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Előzetesen tárgyalja:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

7.    Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                           dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Előzetesen tárgyalja:    Ifjúsági és Sport Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

8.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                          dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Előzetesen tárgyalja:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Művelődési és Kisebbségi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

9.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:                          dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Előzetesen tárgyalja:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Művelődési és Kisebbségi Bizottság

Ifjúsági és Sport Bizottság

10. Rendelettervezet a megyei Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                           dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    valamennyi bizottság

 

11. Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött megállapodás módosítására

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Művelődési és Kisebbségi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

13. Javaslat lakásotthonok elhelyezési feltételeinek javítását célzó minisztériumi pályázaton való részvételre

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Ifjúsági és Sport Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

14. Javaslat a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó 115/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat módosítására

Előadó:                           dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:   Művelődési és Kisebbségi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

15. Javaslat regionális foglalkoztatási paktumhoz történő csatlakozásra

Előadó:                           dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Művelődési és Kisebbségi Bizottság

16. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                Pénzügyi Bizottság 

17. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2007. évi teljesítményértékeléséről

Előadó:                          dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    valamennyi bizottság

18. Javaslat a Bonyhád Város által benyújtandó járóbeteg szolgáltatás fejlesztésére irányuló TIOP-2.1.3/07/1. pályázat véleményezésére 

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Szociális és Egészségügyi Bizottság

19. Javaslat a Tamási 1882/82. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadására 

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság 

20. Beszámoló az Állami Számvevőszék Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzésének tapasztalatairól 

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

21. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről

Előadó:                          dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Előzetesen tárgyalja:    Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

22. Javaslat alapítványi támogatásokra

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Művelődési és Kisebbségi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 23. Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Előadó:                          dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Előzetesen tárgyalja:    Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

A meghívó és az előterjesztések letölthetőek a következő címen:

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

 

Szekszárd, 2008. február 6.

Üdvözlettel:

dr. Puskás Imre

a Közgyűlés elnöke