Közgyűlési anyagok
Vissza    
Közgyűlési anyagok (napirendek) Közgyűlés időpontja: 2010. június 25. 10.00 óra    Napirendek száma: 16
 Közgyűlési meghívó
 Az összes előterjesztés letöltése egyben (ZIP file)

1

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

2

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

3

Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szervezet megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

4

Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

5

Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendő megállapodások jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

6

Javaslat Tamási Város Önkormányzatával kötendő a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

7

Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról
Előadó: Dr. Szabó Zsoltné, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének igazgatója
Egyszerű többség, nyílt ülés

8

Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről
Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos
Egyszerű többség, nyílt ülés

9

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

10

Javaslat megyei fenntartású intézmények Európai Uniós pályázatainak jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

11

Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

12

Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

13

Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

14

Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről
Előadó: dr. Sudár Gézáné igazgató
Egyszerű többség, nyílt ülés

15

Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, zárt ülés
KIR-V1 (C)2003 MIO