Közgyűlési anyagok
Vissza    
Közgyűlési anyagok (napirendek) Közgyűlés időpontja: 2010. február 15. 10.00 óra    Napirendek száma: 26
 Közgyűlési meghívó
 (Az összes napirend letöltése egyben (ZIP file) még nem érhető el)

1

Javaslat a Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Minősített többség, zárt ülés

2

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

3

Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató
Egyszerű többség, nyílt ülés

4

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

5

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

6

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

7

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Minősített többség, nyílt ülés

8

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Egyszerű többség, nyílt ülés

9

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

10

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Minősített többség, nyílt ülés

11

Javaslat ülnöki megbízatás megszüntetésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

12

Javaslat a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

13

Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

14

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

15

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, nyílt ülés

16

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

17

Javaslat a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány - Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-ben lévő - üzletrészének megvásárlására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

18

Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert céljellegű decentralizált támogatás előirányzat maradványának lemondására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

19

Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

20

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

21

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről
Előadó: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző, dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

22

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2010. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

23

Tájékoztató a Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Egyszerű többség, nyílt ülés

24

Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

25

Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Egyszerű többség, nyílt ülés

26

Javaslat a kórházi felügyelő tanács kijelölésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Minősített többség, zárt ülés
KIR-V1 (C)2003 MIO