TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 25.,
Pál
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

TMO határozatok nyilvántartása 2016

Határozatok:

 

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

1.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

2016. 02. 12. (soros, nyílt)
2. A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

 

 


2016. 02. 12. (soros, nyílt)
3. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2016. február 28., a 4. pont esetében 2016. február 15. 2016.02.12
(soros, nyílt)
4. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1-2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2016. február 15. 2016.02.12
(soros, nyílt)
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 1. pont tekintetében azonnal, 2. és 3. pont tekintetében 2016. március 1.-jei hatállyal 2016.02.12
(soros, nyílt)
6. A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról. az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 2016.02.12
(soros, nyílt)
7. A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2016.02.12
(soros, nyílt)
8. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2016. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2016, február 28.
a támogatás kiutalására 2016. június 30.
2016.02.12
(soros, nyílt)
9. A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2016.02.12
(soros, nyílt)
10. A TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat benyújtásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 1.,2., 3. a), b) pont  2016. március 17. 
3. c) és 4. pont esetében folyamatos
2016.02.12
(soros, nyílt)
11. Fadd nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezésének támogatásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2016.02.12
(soros, nyílt)
12. A „Dél - Mezőföld Program” megvalósítása érdekében a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal és folyamatos 2016.02.12
(soros, nyílt)
13. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző folyamatos 2016.02.12
(soros, nyílt)
14. A Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. pont esetében azonnal, a 2. és 3. pont esetében 2016. március 31., az 5. pont esetében 2016. február 28. 2016.02.12
(soros, nyílt)


15.

A Tolna megyei Integrált Területi Program módosításáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

az 1.) pont esetében azonnal

a 2.) pont esetében az NGM részére azonnal

a 3.) pont esetében 2016. június 30-ig

2016. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)

16.

A TOP-5.1.1-15 azonosító számú felhívás keretében Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum c. pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatóról.

 

 

2016. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)

17.

Megelőlegezési támogatás igényléséről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos, illetve jogszabályi előírás szerint.

2016. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)

18.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsága új tagjának megválasztásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)

19.

Nagymányok Város Önkormányzatának megkeresése együttműködési nyilatkozat aláírása tárgyában

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)

20.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

2016.05.13. (soros, nyílt)

21.

Tolna megye 2015. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

22.

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

a beszámoló tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,

az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

23.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

24.

A gépkocsi- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a megyei főjegyzőnek 3/2013. együttes utasításának megerősítéséről

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

25.

A telefon- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a megyei főjegyzőnek 1/2016. együttes utasítása hatályának kiterjesztéséről

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

26.

A megyei kitüntető díjakra érkezett felterjesztéseket véleményező ad-hoc bizottság tagjainak megválasztásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

27.

A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusra szóló megyei marketing stratégia elfogadásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2016.05.13. (soros, nyílt)

28.

Alapítványi támogatásról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

29.

Alapítványi támogatásról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.05.13. (soros, nyílt)

30.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2016.06.24. (soros, nyílt)

31.

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

32.

a belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzat jóváhagyásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

33.

a Kormány kényszerbetelepítés ellen folytatott harcának támogatásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

34.

pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2016. július 31.

2016.06.24. (soros, nyílt)

35.

a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

36.

a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,

az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

37.

a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. megyei foglalkoztatási paktum megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásának jóváhagyásáról

a megvalósításért: Bán Róbert ügyvezető,

az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

értelem-szerűen

2016.06.24. (soros, nyílt)

38.

a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

39.

a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,

a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

folyamatos, illetve

a 2. pont vonatkozásá-ban azonnal

2016.06.24. (soros, nyílt)

40.

a 2016. második félévi marketing terv elfogadásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2016.06.24. (soros, nyílt)

41.

a Dél-Dunántúli Ügynökség Nkft. átalakítása tárgyában

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

1. 2. és 4. pont tekintetében azonnal,

3. pont tekintetében taggyűlés időpontjához igazodva

2016.06.24. (soros, zárt)

42.

a megyei kitüntetések odaítéléséről

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2016. szeptember 1.

2016.06.24. (soros, zárt)

43. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2016.09.23. (soros, nyílt)
44. Vaszari Tibor Pénzügyi és Monitoring Bizottság tagjává történő megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2016.09.23. (soros, nyílt)
45. Tolna Megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó intézkedések megtételéről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (4.2, 4.4-4.8 pontok) dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (4.1. pont) Sulyok Balázs, megyei főépítész (4.3. pont.) folyamatos 2016.09.23. (soros, nyílt)
46. a Tolna megyei Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az NGM részére 2016.09.30-ig 2016.09.23. (soros, nyílt)
47. a Sió-projekt végrehajtási feladatainak ellátásáról 2016.09.23. (soros, nyílt)
48. a Tolna Megyei Önkormányzat ID # 21630043  kódszámú „ A helyi aktorok által adott válaszok a vidéki térséget érintő kihívásokra és problémákra. (Local actor-driven responses to challenges and difficulties in rural areas)” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatának jóváhagyásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 4. pont esetében a Támogatási Szerződésben foglalt befejezési határidő,  a 2. – 3. pontok, illetve az 5. pont esetében 2018. december 31. 2016.09.23. (soros, nyílt)
49. Alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2016.09.23. (soros, nyílt)
50. Alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2016.09.23. (soros, nyílt)
51. a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megbízatásával kapcsolatos döntésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2016.09.23. (soros, nyílt)

52.

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. szétválásos különválással történő megszüntetése tárgyában

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

azonnal

2016.10.29. (soron kívüli, zárt)

53.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

2016.12.02.

(soros, nyílt)

54.

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság új tagjainak megválasztásáról

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

azonnal

2016.12.02.

(soros, nyílt)

55.

a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2016.  01-09. havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában

 

 

2016.12.02.

(soros, nyílt)

56.

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

azonnal

2016.12.02.

(soros, nyílt)

57.

a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

2016.12.02.

(soros, nyílt)

58.

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének elfogadásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

az elfogadásra: azonnal;

a végrehajtásra: 2017. évben folyamatos

 

2016.12.02.

(soros, nyílt)

59.

a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

2017. január 1-től folyamatos

2016.12.02.

(soros, nyílt)

60.

a megyei főépítész tájékoztatójáról

a tárgyalásért: Ribányi József alelnök,

a tájékoztatóért: Sulyok Balázs megyei főépítész

azonnal

2016.12.02.

(soros, nyílt)

61.

a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2017. évi nemzetközi teendőkről

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke,

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2017. évi feladatok vonatkozásában)

 

a 2017. évi tevékenységek tekintetében folyamatos

2016.12.02.

(soros, nyílt)

62.

a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a                        Közgyűlés elnöke,

a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

 

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

2016.12.02.

(soros, nyílt)

63.

alapítványi támogatásról

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

2016. december 31.

2016.12.02.

(soros, nyílt)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás