TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2019. december 16.,
Etelka
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Álláshirdetés költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére 2019.11.25


Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályára


költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatok: A Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és megyei nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos költségvetési, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Elemi költségvetés összeállítása, beszámoló és zárszámadás készítése, előirányzatok nyilvántartása és módosítása. Számlák érkeztetése, utalványozása. Főkönyvi könyvelés az ASP pénzügyi rendszer használatával, adatszolgáltatások készítése a Magyar Államkincstár felé. Közreműködés a Pénzügyi Bizottság működésével kapcsolatos feladatellátásban. Önkormányzati vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási számvitelben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • könyvelési, költségvetési gyakorlat az ASP rendszerben
 • adatszolgáltatási gyakorlat ebr42, önegm rendszerekben
 • közigazgatási alapvizsga


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz;
 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);
 • A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;
 • A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a kormánytisztviselői jogviszony létrejöttéig.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Lelkes Erika nyújt, a 74/505-621- as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Költségvetési ügyintéző”.
 • Személyesen: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
 • Elektronikus úton:   fojegyzo@tolnamegye.hu e-mail címre.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltató az érvényes pályázókat személyes interjúra behívhatja, majd dönt a munkakörre legalkalmasabb személyről. Minden pályázó a pályázat elbírálását követően értesítést kap az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

Szekszárd, 2019. november 21.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás