TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. május 30.,
Zsanett, Janka
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Pénzügyi és Intézményfenntartó osztályvezető részletes feladatai

RÉSZLETES FELADATOK:

Pénzügyi Osztály

A Pénzügyi Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: pénzügyi ügyintéző, költségvetési ügyintéző, vagyongazdálkodási ügyintéző, civil kapcsolati és pályázati referens, iktató titkárnő-adminisztrátor.


Költségvetési feladatok:

– A Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának
ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
– A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának előkészítése, a
koncepció összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása.
– A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése, a
költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása, egyeztetési
feladatok előkészítése, megszervezése, információ gyűjtése.
– A költségvetéssel összefüggő információ szolgáltatási kötelezettség
megszervezése, az adatok ellenőrzése, feldolgozása, összesítése, az
adatszolgáltatás teljesítése.
– A költségvetési rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása.
– Egyéb pénzügyi kihatással járó rendelet tervezetek előkészítése.
– A Hivatal operatív gazdálkodási feladatainak ellátása.
– A számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, a számviteli
nyilvántartások vezetése.
– Az Önkormányzat és a Hivatal adózással kapcsolatos feladatainak ellátása.
– A Hivatallal összefüggő, a központosított bérszámfejtési rendszeren belül a
kifizetőre háruló feladatok ellátása.
– A költségvetési rendelet végrehajtásával összefüggő pénzügyi feladatok
ellátása.
– A Hivatal év végi, évközi költségvetési beszámolóinak
elkészítése, a mérlegvalódiság biztosítása.
– A Megyei Önkormányzat éves és évközi beszámolója elkészítésének
koordinálása, az információ szolgáltatási kötelezettség teljesítése.
– Egyéb információ és statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
– A hitel felvételek előkészítése.
– A kötelezettség-vállalások figyelemmel kísérése, nyilvántartása
– Testületi döntések előkészítéséhez szükséges összesítő, elemző, értékelő
anyagok, előterjesztések elkészítése.
– A pénzügyi kihatással járó, költségvetést érintő előterjesztések, kötelezettségvállalások
előzetes véleményezése.
– A Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetének felmérése, figyelemmel kísérése,
az információs bázis rendszeres karbantartása.
– A fejlesztési és vagyongazdálkodási stratégia kialakítása.
– Pályázati anyagok, szakmai koncepciók előkészítése.
– A beruházások, rekonstrukciók, felújítások koordinálása – a Jogi és
Területfejlesztési Osztály közreműködésével - pénzügyi bonyolítása.
– Közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a piaci szférák
működésének figyelemmel kísérése, vállalkozási és befektetési javaslatok
készítése.
– A Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának
ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
– Beruházás-statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
– Az ingatlan vagyon kataszter folyamatos vezetése, az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése.
– A pályázati forrással megvalósuló beruházások analitikus nyilvántartása, a
zárszámadási feladatok keretében a pénzügyi adatszolgáltatás teljesítése.
– Az ingatlan vagyonleltár elkészítése.
– Az önkormányzati ingatlan vagyonnal összefüggő szerződések nyilvántartása,
pénzügyi szempontból történő véleményezése.
– A vagyongazdálkodást érintő rendelet-tervezetek előkészítése.
– Az önkormányzati vagyont érintő testületi előterjesztések előkészítése, a
Közgyűlés döntéseinek végrehajtása.
– A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk
körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok
ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.
– A területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása.


Az Osztály főbb általános feladatai:

– Iktatási, irattározási feladatok ellátása.
– A Tolna Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának
segítése, adminisztrációjának ellátása,közreműködés az előkészítő és
végrehajtó tevékenységben.
– A német nemzetiségi feladatok előkészítése, végrehajtása, segítségnyújtás a
német nemzetiségi önkormányzat részére.
– A megyében élő nemzetiségek helyzetének figyelemmel kísérése.
– Kapcsolattartás a nemzetiségek országos, megyei szervezeteivel.
– Kapcsolattartás társadalmi (civil) szervezetekkel.
– Nemzetiségi művelődési tevékenység segítése.
– Statisztikai adatszolgáltatás, feldolgozás, informatikai bázis működtetése.
– Megyei kitüntető díjak odaítélésének előkészítésével kapcsolatos feladatok
végzése.
– Közreműködés a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok
ellátásában.
– Kapcsolattartás a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel,
segítségnyújtás az érdekvédelmi feladatok ellátásához.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás