TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. június 2.,
Anita, Kármen
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A főjegyző részletes feladatai

8. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A főjegyző részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke
1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

a.) Elősegíti a közgyűlési tagok munkáját,
b.) Előkészíti a Közgyűlés és bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, a közgyűlés
üléseit,
c.) Döntésre előkészíti a Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó ügyeket, dönt
azokban az ügyekben, amelyet a közgyűlés elnöke ad át,
d.) Tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlésen, a Közgyűlés bizottságainak
ülésén,
e.) Jelzést tesz a Közgyűlésnek, a bizottságoknak, a Közgyűlés elnökének, ha
döntésüknél jogszabálysértést észlel,
f.) Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtásáról,
szervezi a végrehajtás ellenőrzését,
g.) Irányítja a Közgyűlés és a megyei önkormányzati bizottságok szervezési és
ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

2.) A bizottságokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

a.) Biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges tárgyi és ügyviteli feltételeket,
b.) Megvizsgálja a bizottságok által kezdeményezett javaslatokat, tájékoztatást ad
az elintézés lehetőségéről,
c.) Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a bizottságok ülésein,
törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt.


3.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:


a.) Összehangolja és szervezi a hivatal munkáját,
b.) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
c.) Gyakorolja az ellenjegyzés jogát mindazon esetekben, amikor a Közgyűlés
elnöke a kizárólagos kötelezettségvállaló,
23 Módosította a 3/2012. (II.17.) önk.rendelet 9.§-a
d.) Képviseli a hivatalt,
e.) Szervezi a hivatal dolgozóinak továbbképzését,
f.) Irányítja és koordinálja a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos
feladatok ellátását,

4.) Pénzügyi, gazdálkodási feladat- és hatáskörei:

a.) Előkészíti a Megyei Önkormányzat gazdasági programtervezeteit,
költségvetéséről szóló koncepcióit, a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz
kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezését,
b.) A Megyei Önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a
központi költségvetés számára,
c.) Kialakítja a saját, valamint intézményi, számviteli rendjét a költségvetési
szervekre vonatkozó előírások alapján,
d.) Az államháztartás igényeinek megfelelően információt szolgáltat,
e.) Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
(zárszámadást), ennek keretében elszámol a normatív költségvetési
hozzájárulásokkal,
-Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
tervezetét,
-A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának saját hatáskörben történő
módosítása, előirányzat-csoportokon belül kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás.

5.) Egyéb feladat- és hatáskörei:

a.) Rendszeres tájékoztatást ad a Közgyűlés elnökének, a Közgyűlésnek, a
bizottságoknak a Megyei Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
b.) Részt vesz a Megyei Önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok
megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok
végrehajtásának helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról,
c.) Ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének kiadásával kapcsolatos
teendőket,
d.) Lebonyolítja - külön törvény alapján - az országgyűlési képviselői, az
önkormányzati képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői
választásokat,
e.) Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a területi nemzetiségi
önkormányzat testületének, bizottságainak ülésein, törvényességi
kérdésekben felvilágosítást nyújt,
f.) Irányítja a területi nemzetiségi önkormányzatok szervezési és ügyviteli
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
g.) Közreműködik a területi nemzetiségi önkormányzat testületi és bizottsági
üléseiről készült jegyzőkönyvek Tolna Megyei Kormányhivatal részére történő
megküldéséről.

(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás