TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2018. május 21.,
Konstantin
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Együttműködés az okos mérés, okos elektromos hálózatok népszerűsítése céljából 2017.03.30


A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség által gondozott SET-UP INTERREG EUROPE nemzetközi együttműködési projekt keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium budapesti, Váci úti épületében 2017. március 24-én került sor arra a rendezvényre, amelynek célja a villamos energia szolgáltatási és fogyasztási oldalát egyaránt befolyásoló okos hálózatok, okos mérés magyarországi aktuális lehetőségeinek és problémáinak áttekintése volt. A téma kiemelten fontos Tolna megye szempontjából, hiszen a paksi atomerőmű, valamint a megye további, Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség és más önkormányzati, illetve non-profit szereplői által megvalósított nemzetközi energetikai projektek kiváló lehetőséget biztosítanak az okos mérés, okos hálózatok népszerűsítésére, az azzal összefüggő szemléletformálásra.

Nyitókép_TMÖ cikk_Nagy István DÉMÁSZ

Mi jelent az okos hálózat? Mi az okos mérés fogalma?

A XX. századi villamos energiaellátás alapját a több tíz vagy száz MW teljesítményű erőművek által termelt, majd az országos hálózaton szétosztott villamos-energia jelentette. A legnagyobb energiatermelő a 2000 MW beépített teljesítményű paksi atomerőmű, ami az ország áramfogyasztásának közel 40%-át fedezi termelésével. A hálózatot az atomerőmű mellett számos nagyobb szén-, gáz-, olaj- és biomassza tüzelésű erőmű is táplálja. Az elmúlt évtizedekben azonban megjelentek olyan új energiatermelési technológiák – pl. napelemek, szélturbinák, korszerű gázmotorok – amelyek lehetővé tették a gazdaságos energiatermelést a nagyobb fogyasztók számára is.

A technológiák további korszerűsödése, a piaci árak csökkenése és a pályázati támogatások a kisebb fogyasztók, háztartások számára is elérhetővé teszik reális időtávú megtérülést, így egyre több kistermelő jelenik meg a rendszerben. A fogyasztók tehát termelőkké is válnak egyben. Mivel a fogyasztók által termelt energia feltáplálása a hálózatba adott volumen felett műszaki akadályokba ütközik, ezért fontos kérdés a megtermelt energia helybeni tárolásának kidolgozása (pl. szivattyús tárolás, sűrített levegős tárolás, üzemanyag cellák). A tárolásra jó megoldást jelentenek az elektromos gépjárművek is, amelyek a kisebb fogyasztású – ún. völgyidőszakokban – töltenek, csúcsidőszakokban pedig vissza is táplálhatnak energiát a hálózatra. Itt kell megemlítsük az okos mérést is, amely során a fogyasztók energiafogyasztásukról általában 15 percenként kapnak információt, így egyes berendezések pazarló működtetésébe azonnal beavatkozhatnak, észlelhetik a meghibásodásokat és ütemezhetik fogyasztásuk adott részét az olcsóbb völgyidőszakra. Utóbbi megoldás kezdetleges formában már a bojlerek kapcsolóórás bekötésével, „éjszakai áram” használatával már régen megjelent.

Az okos hálózat tehát nagyon összetett fogalom, amely együtt kezeli az energiahatékonyság, a közlekedési rendszerek és a mindezeket támogató infokommunikációs fejlesztések kérdését. Segítségével az ellátás költséghatékonyabbá, magasabb minőségűvé válik, és nem mellékesen csökken a környezetterhelés mértéke is. Kiépítéseinek feltételeit vizsgálja Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség (TMFÜ) a SET-UP című nemzetközi projekt (INTERREG EUROPE Program) magyar partnereként.

 

Szakmai egyeztetés az okos mérés hazai jó gyakorlatairól, helyzetéről

A SET-UP projekt egyik célja, hogy az okos hálózatok, okos mérés tekintetében befolyásolja a hazai energetikai beruházásokat keretbe foglaló Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programot (KEHOP) az annak irányításáért felelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vezetőivel, kollegáival együttműködésben. A cél elérése érdekében azt szolgáló szakmai konzultáció is zajlik a villamos energiapiac meghatározó szereplőivel, így a háztartások villamos energiával történő ellátásáért felelős engedélyes szolgáltatókkal (például az Első Nemzeti Közműszolgáltató [ENKSZ] csoporthoz tartozó Dél-Magyarországi Áramszolgáltatóval [DÉMÁSZ]), és a szabályozási oldalt képviselő Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH). Az egyeztetésbe bevonásra kerülnek további szereplők a tudományos szféra (például a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont), a tágabb értelemben vett nem kormányzati szektor (Okos Jövő Klaszter, Magyar Elektrotechnikai Egyesület) és a beavatkozások célterületét jelentő önkormányzatok (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége) vonatkozásában is. A téma szempontjából kiemelt szerepet tölt be az állami tulajdonban levő Központi Okos Mérés Zrt (KOM Zrt.).

 

2017. március 24-én az NFM adott otthon a fenti hazai szereplők első, SET-UP projekt keretében megvalósított egyeztetésének.

 

Szöveges rész képe_TMÖ cikk_SET-UP rendezvény Budapesten

 

Bán Róbert, a TMFÜ ügyvezetője röviden ismertette az elektromos okos hálózatok kapcsán összeállított magyarországi helyzetelemzést a fogyasztók bevonása, a finanszírozási források és az üzleti modellek tekintetében. A fogyasztók bevonása kapcsán a hazai jogi szabályozás – figyelembe véve az országos villamos hálózat működésének sajátosságait is –nem biztosít sok lehetőséget arra, hogy a háztartások maguk is aktív szereplői legyenek a piacnak az általuk termelt és a rendszerbe betáplált energia révén. Pozitívum azonban a számos, elsősorban a fiatal korosztály szemléletének a formálását megcélzó program, kezdeményezés működik jelenleg is. A finanszírozás mind az egyéni háztartások, mind a vállalkozó szféra, mind az önkormányzatok részére számos, általában jelentős összegű támogatás formájában segíti a megújuló energiaforrások múltbelinél jelentősebb mértékű felhasználását, valamint – általában nem önállóan támogatható tevékenységként – az okos mérés gyakoribbá válását is. Az okos hálózatokkal, okos méréssel összefüggő, a magyar sajátosságokat figyelembe vevő üzleti modell azonban egyelőre nem áll rendelkezésre.

Nagy István, a DÉMÁSZ elosztó szabályozási szakértője előadásában kiemelte, hogy az okos mérés hazánkban elsősorban árszabályozási kérdés. E tekintetben az alacsony fogyasztói áramárak nem biztosítják a szükséges motivációt ahhoz, hogy az áramot használók okos mérés segítségével további megtakarítást érjenek el. E mellett jelenleg egy fogyasztási helyen (ingatlanban) túl sok hagyományos villanyóra van használatban, amelyek cseréje költséget a szolgáltató oldalán, előnyt pedig a fogyasztó oldalán jelentene. Ezt a dilemmát hosszabb távon mindenképpen fel kell oldani.

Az előadások sorát Dr. Baros Zoltán Róbert, az NFM KEHOP Irányító Hatóságának energetikai referense zárta. A szakember kiemelte, hogy az operatív program széleskörű lehetőséget biztosít az állami szféra és a nagyvállalati szektor szereplőinek energiahatékonysági beruházásaira, jóllehet az értékelés aktuális stádiumában a beérkezett pályázatokból egyelőre nem látható, hogy azok milyen mértékben tartalmaznak okos méréssel, okos hálózatépítéssel összefüggő fejlesztéseket. Összhangban a többi előadóval, a KEHOP szemléletformálási projektjeinek maga is nagy jelentőséget tulajdonít.

Az esemény lehetőséget biztosított továbbá a témával összefüggő vitára, hazai tapasztalatcserére is. E tekintetben a KOM Zrt. részéről Vöő Ferenc Kristóf vezérigazgató azt emelte ki, hogy mivel az okos mérés költsége és haszna eltérő oldalon realizálódik, így a célcsoport (lakossági fogyasztók) tudatlansága meghiusíthatja az okos mérők telepítését.

 

A SET-UP projekt soron következő nemzetközi találkozójának 2017. július 4-5-én Paks ad otthon. A TMFÜ tervei szerint a kétnapos program részeként a második hazai szakmai egyeztetésre is sor kerül, abból a célból, hogy az érintett szervezetek betekintést kapjanak a francia, angol, portugál, spanyol és litván partnerek projektben végzett munkájába.

 

További információk a SET-UP projektről

A projekt eredményeiről folyamatos tájékoztatás olvasható a http://www.interregeurope.eu/set-up/, angol nyelvű honlapon.

A SET-UP projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG EUROPE Programon belül.

Szöveges rész képe_TMÖ cikk_SET-UP logo és EU zászló
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás